مشکلات قبل از برداشت سیب

سیب یکی از مهم ترین میوه های مناطق معتدله است و کیفیت آن نظر ظاهری و داشتن اندازه، رنگ، بافت، عطر و طعم محصول باید مناسب باشد.

عارضه زنگار سیب

این عارضه بیشتر به دلیل نا مساعد بودن عوامل محیطی مانند بالا بودن رطوبت، تهویه ضعیف و نور کم ممکن است بوجود بیاید. علائم ظاهری این عارضه شامل وجود لکه های چوب پنبه ای روی میوه یا قسمتی از میوه سیب بخصوص در نزدیکی محل دمگل است. این عارضه باعث کاهش کیفیت میوه سیب و کم شدن بازار پسندی آن می‌شود و همچنین باعث کم شدن مقاومت سیب به آفات و بیماری هم می‌شود. از بین تمام ارقام سیب برخی ارقام به این عارضه حساس تر هستند ارقامی مانند گلدن دلیشس(زرد)، جاناتان و ریجنت حساس و ارقامی مانند رد دلیشس هانی کریسپ و گلدن اسموتی از ارقام مقاوم هستند.

زنگ

از جمله علتهای بوجد آمدن این عارضه سرما، هوای مرطوب و تهویه ضعیف باغ می‌باشد. وقوع سرما و هوای مرطوب از مراحل گلدهی تا 5 هفته بعد از ریزش گلبرگ ها در ایجاد این عارضه موثر هستند. برخی از بیماری ها مانند ویروس ها، قارچ بیماری سفیدک سطحی و برخی بیماری های دیگر در ایجاد این عارضه مهم هستند. سموم  امولسیونی و سمومی  ترکیباتی مانند مس، روی و کلسیم دارند در صورتی که به طور یکنواخت پخش نشوند و سم پاش تنظیم نباشد این عارضه را افزایش می‌دهند. همچنین محلول پاشی در دمای بیشتر از 30 درجه سانتی گراد یا ترکیب دو یا چند سم ممکن است باعث افزایش این عارضه شود. زنگار از نظر ظاهری به 5 دسته تقسیم می‌شود. زنگار محدود به حفره دمگل، زنگار سر میوه یا محدود به کالیکس، زنگار مشبک، زنگار عدسکی و زنگار شدید.

روش های کنترل عارضه زنگار

کشت ارقامی با حساسیت کمتر مانند گلدن اسموتی، مبارزه با سفیدک سطحی با سموم توصیه شده، در زمان مناسب و با دز توصیه شده. استفاده از سموم پودری به جای سموم امولسیونی و کنترل سمپاش و نازل ها برای توزیع یکنواخت محلول سم. کشت نهال استاندارد، هرس مناسب برای افزایش رسیدن نور به داخل تاج، عدم سمپاشی در دماهای بالاتر از 32 درجه سانتی گراد. کشت سیب در مناطق کوهستانی و عدم کشت در مناطق دشت، مبارزه با علف های هرز، تنک کردن میوه ها 3 تا 4 هفته بعد از گلدهی، استفاده از کودها بر اساس آزمون خاک و برگ، محلولپاشی با جیبرلین به نسبت 2.5 تا 10 پی پی ام با توجه به نوع رقم به تعداد 3 تا 4 نوبت هر 10 روز از زمان ظهور اولین گل تا ریزش گلبرگها.

عارضه یخ زدگی

یکی از عوارضی که به دنبال یخ زدگی اتفاق می‌افتد عارضه زنگار است ولی این نوع زنگار از نظر شکل ظاهری با زنگار قبل متفاوت است. میوه های تازه تشکیل شده وقتی تحت تاثیر دماهای منفی 0.5 درجه سانتی گراد قرار بگیرند آسیب می‌بینند. عواملی مانند آبیاری بیش از حد، ریزش زود هنگام برگها، تولید محصول زیاد و هرس زود هنگام باعث بیشتر شدن حساسیت به سرمازدگی می‌شوند. اگر درختان در مرحله گلدهی در معرض دمای زیر صفر درجه سانتی گراد قرار بگیرند گلها شروع به ریزش می‌کنند.

یخ زدگی

اقدامات برای جلوگیری از یخ زدگی

برای محافظت در برابر سرما و یخبندان ناشی از تشعشع(از دست رفتن گرمای خاک) خاک باید مرطوب و عاری از علف های هرز و شخم نخورده باشد چون خاک شخم خورده گرمای خود را زودتر از دست می‌دهد. غرقاب کردن خاک یکی از رایج ترین روش های محافظت در برابر یخبندان است. بیشترین حفاظت از سرد شد در شب اول رها کردن آب در زمین است. یکی دیگر از راههای کاهش تشعشع و یخ زدگی ایجاد دود بوسیله سوزاندن کاه و کلش است. برای کاهش خطر یخ زدن از درختان باد شکن در اطراف باغ هم می‌توان استفاده کرد.

عارضه آفتاب سوختگی

این عارضه در اثر گرمای شدید و نور خرشید روی میوه ایجاد می‌شود و بیشتر روی میوه های ضلع جنوب غربی باغ ایجاد می‌شود. گرمای تابستان باعث افزایش خطر آفتاب سوختگی محصول می‌شود.

علائم آفتاب سوختگی

بخش هایی از میوه که در معرض نور شدید آفتاب قرار گرفته اند سفید یا زرد می‌شوند و در موارد شدیدتر به رنگ قهوه ای در می‌آیند. زیر این ناحیه حالت اسفنجی پیدا کرده و دچار فرو رفتگی می‌شوند. این علائم در درختانی که رشد کمی داشتند بیشتر دیده می‌شود.

سوختگی سیب

روش کنترل آفتاب سوختگی

استفاده از سیستم ها آبیاری بارانی و استفاده از سایبان های توری بویژه در مناطقی که در تابستان گرمای شدید دارند. یکی از راهها استفاده از موادی است که باعث بازتابش نور از سطح باغ و درختان می‌شود. یکی از این مواد رسی به نام کائولن است که از سیلیکات آلومینیوم تشکیل شده است.

ترک خوردگی میوه سیب

این عارضه باعث ایجاد شکاف در سطح پوست میوه می‌شود که باعث ورود عوامل بیماری زا به داخل میوه می‌شود. یکی از علتهای این عارضه جذب آب از طریق پوست میوه و ریشه است که باعث می‌شود سلول ها متورم شوند و بخصوص اگر بعد از یک دوره خشکی بارندگی و آبیاری شدیدی اتفاق بیفتد عارضه ترک خوردگی بیشتر اتفاق می‌افتد. بیشتر در نیمه دوم فصل رشد و میوه های بیرونی تاج دیده می‌شود. ترک خوردگی در محل اتصال دمگل به میوه به صورت دوایر متحد المرکز و در محیط بیرونی به صورت شکاف های طولی مشاهده می‌شود.

روش های جلوگیری از ترک خوردگی

جلوگیری از برداشت دیر هنگام میوه که مصادف با بارندگی های پاییزه باشد، جلوگیری از تنش آبی با آبیاری منظم، استفاده از پوشش مالچ روی سطح خاک برای اینکه خاک خشک نشود و استفاده از محلولپاشی با کلسیم می‌تواند در کاهش این عارضه موثر باشد.

ترک خوردن سیب

ریزش میوه های سیب

ریزش میوه ها به دلیل عوامل مختلفی مانند عدم تلقیح در زمان گرده افشانی ممکن است اتفاق بیفتد. اگر تلقیح انجام نشود ممکن است تمام میوه های یک درخت ریزش کنند و اگر تعداد کمتر از 5 دانه تشکیل شود حتما در طول فصل تابستان ریزش داریم. اولین ریزش بعد از ریشز گلبرگ ها اتفاق افتاده و به مدت 2 تا 3 هفته ادامه پیدا می‌کند. در این مرحله میوه هایی که به طور کامل تلقیح نشده اند ممکن است ریزش داشته باشند. مرحله دوم میوه هایی هستند که گرده افشانی شده اند و رشد کمی هم داشته اند و دم میوه ها به دلیل از بین رفتن جنین داخل بذر زرد می‌شود.

ریزش میوه سیب

مرحله سوم ریزش میوه ها در خرداد ماه اتفاق می‌افتد و زمانی اتفاق می‌افتد که میوه ها به اندازه یک فندق شوند. این ریزش چند هفته بعد از ریزش اول شروع می‌شوند و تا 2 تا 4 هفته ادامه پیدا می‌کند. این نوع ریزش ممکن است به دلیل رقابت و کمبود برخی از هورمون ها اتفاق بیفتد. ریزش قبل از برداشت 2 تا 3 هفته و گاهی چند روز قبل از رسیدن کامل میوه مشاهده می‌شود. عواملی مانند کمبود یا زیادی آبیاری یا تغذیه، باردهی بالا، گرما و خشکی ناگهانی و عوامل ارثی زیادی در آن موثر هستند.

کنترل ریزش میوه ها

برای تلقیح مناسب و کافی باید در باغ ارقام گرده زای سازگار که از نظر زمانی همزمان با گلدهی شاه گل رقم اصلی وجود داشته باشد. کاهش تنش های تغذیه ای و آبی هم به کاهش این نوع ریزش کمک می‌کند.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی، اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی

منبع

عوارض فیزیولوژیکی سیب ( قبل و بعد از برداشت میوه )، حسین عزیزی، قاسم حسنی-1398


منبع : عوارض فیزیولوژیکی سیب ( قبل و بعد از برداشت میوه )، حسین عزیزی، قاسم حسنی-1398
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱