مبارزه با 10 بیماری مهم در هندوانه

هندوانه Citrullus lanathus گیاهی از خانواده کدوئیان است و به فصل رشد گرم و طولانی نیاز دارد. بر اساس نوع گرده افشانی، اندازه و نقش روی پوست طبقه بندی می‌شود و ارقام متفاوتی وجود دارند.

دستورالعمل کاشت هندوانه

بیماری لکه قهوه ای هندوانه یا بیماری بلاچ هندوانه

این بیماری بوسیله نوعی باکتری ایجاد می‌شود. در نشای آلوده شروع به توسعه مناطق آبگزیده در سطح پایینی برگهای لپه ای می‌کند که به تدریج این مناطق قهوه‌ای می‌شوند. این لکه‌ها در نشاها دارای مرز مشخص نیستند ولی در گیاهان بزرگتر به شکل زخم های بزرگ و قهوه‌ای دایره‌ای شکل در نزدیکی مناطق نزدیک به اطراف حاشیه برگ وجود دارد. روش شناسایی این بیماری:

زخم های نامنظم و خاکستری که بین رگبرگها دیده می‌شوند و لایه های داخلی برگها آبسوخته می‎‌شود که می‌تواند حتی باعث آلودگی میوه ها هم بشود.

این بیماری علاوه بر هندوانه می‌تواند در محصولات دیگر خانواده کوکوربیتاسه دیگر هم بیماری ایجاد کند. برای جلوگیری از این بیماری بقایای محصولات قبلی را زیر خاک می‌کنند و علف های هرز باید از بین بروند. برای کنترل این بیماری از قارچکش‌های مس دار مانند بردوفیکس به فواصل زمانی منظم استفاده شود.

بیماری لکه قهوه ای

بیماری بلاچ
بیماری لکه قهوه ای هندوانه

بیماری آنتراکنوز هندوانه

عامل این بیماری قارچ Colletotrichum orbiculare است. علائم این بیماری ابتدا در برگهای تاج گیاه به شکل نقطه‌های کوچک قهوه‌ای مایل به سیاه آغاز می‌شود در زمانی که پیچک ها شروع به تشکیل می‌کنند. در مناطق مرطوب و بدون تهویه ممکن است توده‌ای از اسپورهای نارنجی مایل به صورتی در مرکز این لکه‌ها دیده ‌شود. بیماری حتی می‌تواند به شکل بذر زاد هم باشد.

کنترل

ترکیبی از روشهای تیمار بذرها، رعایت تناوب و کاربرد قارچکش‌ها برای کنترل این بیماری استفاده می‌شود. اسپری کردن قارچکش‌ها باید از زمان تشکیل پیچک‌ها شروع شود و بخصوص در زمان بارندگی یا رطوبت زیاد باید هر 7 تا 10 روز تکرار شود.

آنتراکنوز

سفیدک داخلی

در شرایط هوای سرد و بارندگی بیشتر است. لکه‌های نامنظم زرد مایل به قهوه‌ای نا منظم که اغلب دارای مرزهای نا منظم هستند و روی سطح برگ و در نزدیک مرکز گیاه دیده می‌شود و این لکه‌های قهوه‌ای سطحی کم کم سطح زیرین برگها را هم فرا می‌گیرند. در مناطق مرطوب یک توده قهوه‌ای خاکستری در زیر برگ دیده می‌شود که در مناطق خشک از بین می‌رود. در نهایت گسترش پیدا می‌کند و منجر به مرگ گیاه می‌شود.

کنترل

بهترین قارچکش برای این بیماری استفاده از قارچکش‌ مانکوزب یا کلروتالونیل به شکل متناوب است تا بیماری به یک قارچکش مقاوم نشود. اگر هم مانکوزب یا کلروتالونیل استفاده شود باید منظم استفاده شود.

سفیدک داخلی

سفیدک پودری یا سطحی

اولین نشانه این بیماری شئی سفید رنگ مایل به خاکستری غبار شکل روی برگ ها است. این قارچ به سرعت پیشروی کرده و سراسر سطح برگ را می‌پوشاند. زمانی که سراسر برگ پوشانده شد برگ مرده است و بافت آن شکننده می‌شود. این بیماری در هوای مرطوب بیشتر رشد می‌کند. بهترین زمان مبارزه با قارچکش ها در زمانی است که اولین لکه های سفید دیده شده‌اند. بیماری بیشتر از برگهای مسن‌تر و در آخر فصل شروع می‌شود. بهترین قارچکش مانکوزب یا اکویشن پرو است.

سفیدک پودری

لکه برگی آلترناریایی

زخم های گرد تا نامنظم در برگهای قدیمی تر است بیماری ابتدا در برگهای مرکزی دیده شده و همینطور که لکه‌‎ها بزرگتر می‌شود در زخم ها لایه های هم مرکز ایجاد می‌شود. بیماری با ادامه رطوبت هوا ادامه میابد.

کنترل

آیش گذاشتن 2 ساله زمین از گیاهان کوکوربیتاسه، از بین بردن بقایای محصولات قبلی و نیاز به استفاده از قارچکش‌هایی مانند داکونیل دارد.

آلترناریا

لکه برگی آلترناریایی

بیماری لکه برگی سرکوسپورایی

لکه‌های برگی مرکزی قهوه‌ای و زرد با حاشیه قهوه‌ای تیره  دارند. لکه‌های آلوده ابتدا در مرکز گیاه دیده می‌شوند. زمانی که بیماری شدیدتر است از بین رفتن برگها باعث کمتر شدن تعداد میوه می‌شود همچنین کاهش تعداد برگ سبب آفتاب سوختگی میوه هم می‌شود. استفاده از قارچکش‌ها باید زودتر قبل از رشد پیچکها انجام شود.

لکه برگی سرکوسپورایی

بیماری موزاییک برگی هندوانه

این بیماری توسط ویروسی به نام ویروس موزاییک زرد کدو یا ویروس موزاییک هندوانه بوجود می‌آید. برگ‌های آلوده شده به این بیماری حالت موزاییکی پیدا کرده و دارای مناطق روشن و تیره هستند. برگها معمولا شکل طبیعی خود را از دست داده و حالت چروکیده پیدا می‌کنند. شناسایی نوع ویروس از طریق ظاهر قابل شناسایی نیست زیرا ممکن است چند نوع ویروس باعث آلودگی گیاه شده باشند. حتی ممکن است تعدادی از میوه‌های نارس ریزش کنند. این ویروس توسط شته‌ها و حشرات مکنده منتقل شده و حتی ممکن است در تخم شته ها در زمستان باقی بمانند. یکی از راههای کاهش خسارت این بیماری از بین بردن حشرات ناقل است.

بیماری موزاییک برگی
بیماری موزاییک برگی

پژمردگی ورتیسیلیومی

علائم این بیماری پژمردگی برگ ها است و ابتدا در روز که دما بالا است دیده شده و در شب بوته ها به حالت طبیعی برمی‌گردند، پژمردگی، زردشدگی و V شکل شدن در لبه های برگ،  برگ‌ها زرد و خشک شده، در قاعده ساقه و ریشه چوبی و قهوه ای می‌گردد.

کنترل

تناوب زراعی، آیش، استفاده از واریته های مقاوم، ضد عفونی و آفتابدهی خاک از جمله راههای مدیریت این بیماری است.

پژمردگی ورتیسیلیومی

بیماری پژمردگی فوزاریومی

این بیماری باعث کند شدن رشد گیاه، پژمردگی و تغییر رنگ و خشکی برگ و دمبرگ می‌شود. علائم این بیماری وجود لکه‌هایی با رنگ روشن روی برگهای جوانتر و پژمرده شدن دمبرگها است.

کنترل

استفاده از ارقام مقاوم، ضدعفونی بذر با قارچکش‌هایی مانند کاربندازیم و متالاکسیل، ضدعفونی خاک با آفتابدهی و سموم شمیایی، عدم استفاده از کود نپوسیده دامی، عدم آبیاری زیاد از حد و در صورت نیاز از قارچکش هایی مانند رورال تی اس، کاربندازیم و توپسین ام استفاده کنید.

فوزاریومی

بوته میری جالیز هندوانه

نشانه های این بیماری فرورفتگی بافت گیاهی در محل حمله قارچ ها است. بافت آلوده شده ابتدا سفت و نمدی بوده و سپس نرم می‌شود. یا ممکن است در همان حال که سبز هستند پژمرده شده و از بین بروند.

کنترل

اصلاح ساختار خاک، ایجاد زه کشی مناسب، عدم مصرف کود دامی نپوسیده، عدم آبیاری زیاد، استفاده از قارچکش هایی مانند متالاکسیل یا مانکوزب به همراه آب آبیاری و استفاده از قارچکش پریکور انرژی قابل توصیه است.

بوته میری جالیز

آسیب علفکش‌ها به هندوانه

برخی مواقع استفاده از علفکشها ممکن است سبب تغییر شکل گیاهان شود و ممکن است با آلودگی ویروسی یا بیماری های دیگر اشتباه گرفته شود.

آسیب علفکش

دستورالعمل کاشت هندوانه

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی

 

برچسب ها : کشاورزی ارگانیک , باغداری , زراعت , مشاوره رایگان , مشاوره تلفنی کشاورزی , مشاوره رایگان کشاورزی , کشاورزی هوشمند , مشاوره کشاورزی , کشاورزی نوین , اخبار کشاورزی , کارشناس کشاورزی , کشاورزی آنلاین , دانلود اپلیکیشن کشاورزی , کارشناس , اپلیکشن آفات و بیماری‌ها , اپلیکشن کشاورزی , زنبورداری، دام، طیور، آبزیان , دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی , خرید و فروش محصولات و نهاده های کشاورزی , مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی , بردوفیکس , بیماری بلاچ هندوانه , بیماری لکه قهوه ای هندوانه , قارچکش‌های مس , بیماری آنتراکنوز هندوانه , نقطه‌های کوچک قهوه‌ای مایل به سیاه , توده‌ای از اسپورهای نارنجی , سفیدک داخلی هندوانه , بهترین قارچکش برای سفیدک سطحی هندوانه , قارچکش‌ مانکوزب , قارچکش‌ کلروتالونیل , سفیدک پودری یا سطحی , سفیدک پودری یا سطحی هندوانه , لکه برگی آلترناریایی هندوانه , داکونیل , بیماری لکه برگی سرکوسپورایی(Cercospora Leaf Spot) , آفتاب سوختگی , بیماری موزاییک برگی هندوانه , ویروس موزاییک زرد کدو , ویروس موزاییک هندوانه , ریزش میوه‌های نارس , حشرات ناقل ویروس هندوانه , پژمردگی ورتیسیلیومی هندوانه , بیماری پژمردگی فوزاریومی(Fusarium oxysporum) , کاربندازیم , متالاکسیل , ضدعفونی خاک با آفتابدهی , رورال تی اس , بوته میری جالیز هندوانه , قارچکش پریکور انرژی , آسیب علفکش‌ها به هندوانه , مبارزه با 10 بیماری مهم در هندوانه , شناخت 10 بیماری مهم هندوانه,

منبع : https://aggie-horticulture.tamu.edu/vegetable/watermelon/foliar-diseases
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹