آفات و بیماری های مهم در مرکبات

مهم ترین آفات و بیماری ها در مرکبات به صورت خلاصه برای شناسایی و کمک به شما کشاورزان عزیز معرفی شده است. با استفاده از این راهنما آفات و بیماریهایی باغ مرکبات خود را شناسایی کنید.

آفات و بیماری های مهم در مرکبات

کنه زنگاری در مرکبات

زمانی پوست میوه های لیموشیرین و یا لیمو ترش شما دارای لکه یا زنگار است ممکن است دچار آفت کنه زنگی شده باشد. این کنه ها بیشتر در هوای گرم و خشک تابستان گسترش پیدا می‌کنند. این بی مهرگان کوچک هشت پا، از سطح خارجی پوست مرکبات تغذیه می‌کنند و علائم خسارت بیشتر در نزدیکی دم میوه دیده می‌شود و با بزرگ شدن میوه ظاهر بدتری به خود می‌گیرد. از عصاره داخل پوست تغذیه می‌کنند به همین دلیل پوست میوه قابل استفاده نیست.

کنترل کنه زنگاری در مرکبات

برای کنترل آفت دقت کند که از سموم با دایره وسیع حشره کشی استفاده نکنید. اسپری با استفاده از روغن های چند منظوره برای کنترل آفت می‌توان استفاده کرد.

زنگار
کنه زنگاری

تریپس مرکبات

آفت کوچک، باریک و نرم و با چشم هم دیده می‌شود. این آفت مکنده گونه های مختلفی دارد. علائم خسارت تریپس به صورت زخم ها و لکه های چوب پنبه ای شکل روی سطح میوه دیده می‌شود. این علائم به صورت دایره ای و بیشتر در نزدیکی دم میوه دیده می‌شود.

کنترل تریپس مرکبات

می‌توانیم با استفاده از تله های آبی رنگ اقدام به ردیابی آفت کنیم. استفاده از روغنهای امولسیون شونده برای کنترل آفت تا حدودی موثر است. برداشت زودتر می‌تواند به کاهش خسارت تریپس کمک کند.

تریپس

تله تریپس

پوسیدگی انتهایی میوه

در زمانی که میوه ها خشک و حالت سوختگی پیدا می‌کنند و ریزش دارند ممکن است پوسیدگی انتهایی باشد. این عارضه در بسیاری از میوه ها و محصولات کشاورزی به دلیل کمبود کلسیم رخ می‌دهد. کمبود کلسیم بیشتر در خاکهای خشک وبه دنبال آبیاری نا منظم اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود کمبود عناصر غذایی دیده شود.

پوسیدگی انتهایی

کنترل عارضه پوسیدگی انتهایی

اضافه کردن آهک در خاکهای اسیدی شمال کشور و اطراف آبیاری کمک می‌کند. همچنین استفاده از کودهای کلسیمی مایع به صورت محلولپاشی بعد از تشکیل میوه کمک می‌کند.  

کپک دوده ای مرکبات

یکی از اتفاقاتی است که در میوه های مرکبات دیده می‌شود، نوعی قارچ سیاه رنگ است که روی برگها رشد می‌کند و از بقایای قندی روی برگها که حاصل تغذیه آفات مکنده وجود دارد تغذیه می‌کند. در مقادیر کم این عارضه آسیب جدی به درخت وارد نمی‌کند ولی اگر خیلی شدید شود ممکن است مانع از رسیدن نور کافی به برگها شود که باعث کاهش فتوسنتز می‌شود.

کنترل بیماری کپک دوده ای مرکبات  

برای کاهش خطرات این بیماری شاخه ها را با استفاده از محلول صابونی بشویید و با استفاده از سموم مناسب حشرات مکنده را از بین ببرید.

کپک دوده ای

شانکر باکتریایی مرکبات

این بیماری معروف مرکبات است که بارها در برنامه امداد کشاورز معرفی شده است. در این بیماری روی سطح برگها و میوه‌ها دیده می‌شود. برای درمان این بیماری راهکار موثری وجود ندارد مگر پیشگیری. این بیماری بر شکل ظاهری میوه تاثیر نا مطلوب می‌گذارد. این بیماری در نهایت باعث مرگ گیاه خواهد شد. عامل بیماری زا به وسیله باد، باران، علف زنها، قیچی باغبانی، دستها یا لباسهای آلوده باغدار منتقل می‌شود.

شانکر مرکبات

علائم شانکر مرکبات

شانکر مرکبات به صورت لکه های قهوه ای روی برگها و میوه ها ایجاد می‌شود که ظاهر روغنی و آبگزیده ای به خود می‌گیرد. به این لکه ها زخم گفته می‌شود. این زخم ها اغلب با حاشیه زرد رنگی احاطه می‌شوند و روی هر دو سطح رویی و زیرین برگها دیده می‌شود.

کنترل شانکر مرکبات

هرس سرشاخه های آلوده و در صورت آلودگی بالای 5 درصد فقط یک بار سمپاشی قبل از گلدهی با سموم مسی انجام شود. همچنین حتما قوانین قرنطینه ای و دستورالعمل های جابجایی محصولات رعایت شود. سموم قابل مصرف شامل مخلوط بردو و اکسی کلرور مس هستند. در بهار و پاييز هم زمان با جوانه زني در صورت بروز بارندگي پس از سمپاشي، نياز است سمپاشي تكرار گردد.

مگس سفید مرکبات

مگس سفید مرکبات مگس های کوچک و سفید است. این آفت دارای دهان مکنده است که از این روش از شیره گیاهی تغذیه می‌کند. برگها ممکن است در صورت جمعیت بالا پژمرده شده و ریزش کنند. این افت مقادیر بالایی از شیره یا عسلک تولید می‌کند و باعث می‌شود قارچهای سیاه رنگ دوده ای روی سطح برگها و میوه ها تشکیل شوند. معمولا درختان میوه میزبانهای مطلوب تری برای این آفت هستند، ولی اکثر مرکبات نسبت به این آفت آسیب پذیر هستند.

مکس سفید

بیماری اسکب مرکبات

این بیماری بوسیله نوعی قارچ روی سطح میوه ها یا برگها ایجاد می‌شوند. عوامل ایجاد بیماری معمولا به وسیله آب باران و باد پراکنده می‌شوند. علائم این بیماری به صورت لکه های برآمده صورتی تا زد رنگ است. همچنین این بیماری باعث کاهش رشد شاخه ها می‌شود.

کنترل بیماری اسکب مرکبات

برای این بیماری هم از سموم مسی استفاده کنید.

اسکب

اسکب

منابع

https://www.citrusalert.com/438-2/

https://www.stuff.co.nz/life-style/home-property/81102227/how-to-deal-with-common-winter-citrus-problems

https://www.citrus.com/citrus-tree-care/pests-diseases/


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱