چرا درخت هلو و زردآلوهای باغم صمغ میزنه؟

شناسایی بیماری‌های گیاهی و ععوامل بوجود آورنده آنها در درمان و کنترل آنها و جلوگیری از بروز خسارات بسیار مهم است.

شانکر باکتریایی هسته داران چیست؟

توسـط برخـی باکتریهـای جنـس سـودوموناس مانند Pseudomonas syringae ایجـاد می‌شــود. شانکر به معنی زخم های سطحی یا عمیقی است که معمولا روی قسمت چوبی درختان ایجاد می‌شود. بیماری شانکر باکتریایی درختان هسته دار در تمام مناطق دنیا دیده می‌شود و باعث ایجاد زخم و شانکر روی تنه و شاخه‌های درختان می‌شود. به تدریج باعث کاهش محصولات و در نهایت مرگ درختان می‌شود. از علائم این بیماری ترشح صمغ و مرگ جوانه و کاهش راندمان محصول است. مناطق آلوده شده کمی حالت فرورفتگی پیدا می‌کنند و بیماری به سمت بالای درخت پیشروی کرده و بعد از یک هفته به شکوفه‌ها و برگها  می‌رسد. زخم‌های حاصل از هرس حتی در فصل خواب هم ممکن است باعث انتقال بیماری شوند.

علائم بیماری شانکر باکتریایی هسته داران

تشکیل شانکر و ترشح صمغ از مهم ترین علائم این بیماری هستند. شانکرها در آخر زمستان یا اوایل بهار ظاهر شده و با بیدار شدن درختان ترشح صمغ هم اتفاق می‌افتد. در برگ به شکل لکه‌های آب سوخته یک تا سه میلی متری که کم کم به رنگ قهوه‌ای خشک و شکننده می‌شوند دیده می‌شود. در نهایت به شکل غربالی(که به تدریج سوراخ می‌شود) در می‌آیند.

در بهار آلودگی باعث تولید شکوفه کم و قهوه‌ای و خشک شدن شکوفه‌ها و آویزان ماندن آنها می‌شود. روی میوه‌ها لکه‌های صاف یا عمیقی به رنگ قهوه‌ای دیده شده و اندازه آنها به 2 تا 3 میلی‌متر می‌رسد و زیر لکه ها هم حفره‌های صمغی که در هلو یا آلو با عمق و قطر 2 تا 10 میلی متر ایجاد شده و بافت زیرین آنها چوب پنبه ای می‌شود.

شانکر باکتریایی

شانکر

شانکر هسته داران
شانکر

بیماری لکه غربالی چیست؟

عامــل ایــن بیمــاری قارچــی از آسکومیســت‌هــا بــا نــام علمــی Wilsonomyces carpophilus  اســت. این بیماری در اغلب هسته داران مانند گیلاس، آلبالو، گوجـه، هلـو، شـلیل و بـادام وجود دارد و نه تنها باعث ضعیف شدن درختان و کاهش محصول می‌شود بلکه به دلیل ایجاد لکه‌ها روی میوه باعث کم شدن ارزش اقتصادی محصول می‌شود. در صورت شدید بودن بیماری روی جوانه ها و سرشاخه ها برگها حالت مشبک شده و توانایی تولید آنها کاهش می‌یابد.

علائم بیماری بیماری لکه غربالی

در این بیماری برگها حالت غربالی گرفته و در هلو علائم بیماری در برگ‌های جوان به شکل لکه‌های گرد که ابتدا به رنگ قرمز مایل به بنفش و در وسط تیره تر هستند دیده می‎‌شود. این لکه‌ها به تدریج بزرگتر شده و از وسط شروع به خشک شدن می‌کنند و قهوه‌ای می‌شوند. به تدریج بافت مرده از بافت زنده جدا شده و از پارانشیم جدا می‌شود و اطراف آن چوب پنبه ای و قهوه ای رنگ می‌شوند. در هلو حاشیه لکه های ریخته شده قهوه ای و در زردآلو سبز است. شکل سوراخ ها دایره ای منظم تا بیضی است. اندازه سوراخ ها از سر سوزن تا 5 میلی متر متفاوت است.

در آلبالـو و گیـلاس لکـه‌هـا روی میـوه بـه صـورت نقــاط فــرو رفتــه انــد و سرشاخه هــا بــه شکل شـانکر و تـرک خوردگـی باعـث از بین رفتن جوانـه‌هـا و ضعـف درختـان می‌شـوند.  بیمــاری غربالــی در زردآلــو در مراحــل جوانــه، بــرگ و میــوه اهمیــت دارد. در هلــو شـاخه‌هـا و جوانـه‌هـا و در بـادام آلودگـی بـرگ و گاهـی میـوه مورد توجه است.

لکه غربالی
لکه غربالی

روش کنترل بیماری لکه غربالی و شانکر

برای کنترل این بیماری‌ها به نکات زیر توجه کنید:

تنش های محیطی یا حمله حشرات مانند حشرات چوبخوار باعث حساسیت بیشتر درختان به این بیماری‌ها می‌شوند. در زمان احداث باغ به نوع بافت خاک توجه شود و خاک خیلی سبک و شنی نباشد زیرا خاکهای سبک باعث بروز تنش خشکی می‌شود.

در زمان پیوند زدن انتخاب پایه و پیوندک سالم نقش مهمی در جلوگیری از بوجود آمدن بیماری دارد.

در سالهای اولیه انتقال نهال برای جلوگیری از آفتاب سوختگی تنه درختان آنها را با مخلوط پودر کائولین و حشره کش بپوشانید.

برای مقاومت به هر نوع بیماری رعایت تغذیه مناسب مانند تامین فسفر، پتاسیم و ریز مغذی ها بسیار مهم است. به این منظور تامین کودهای فسفر و پتاسیم و ریز مغذی‌ها در زمستان و انجام محلولپاشی با کود فروت ست(روی، بر و ازت) در دو زمان یکی بعد از برداشت و یکی در ابتدای بهار

و تامین ازت در دو تا سه نوبت در بهار بسیار توصیه شده است.

انجام هرس در زمستان و خارج کردن چوب‌های بریده شده از باغ.

در مورد شانکر تنه درختان می‌توانید زخم‌های روی تنه را با مشعل دستی به مدت 5 تا 20 ثانیه بسوزانید و سپس روی آن را با چسب بپوشانید.

یکی از کارهای موثر در کنترل این بیماری انجام سم پاشی زمستانه با بردوفیکس در فاصله پاییز تا باز شدن جوانه ها در اسفند ماه است.

انجام سمپاشی بهاره با فاصله دو هفته با کاپتان پودر وتابل 50 درصد به مقدار 3 در هزار و اکسی کلرور مس پودر وتابل 35 درصد به مقدار 3 تا 5 در هزار برای جلوگیری از این بیماری لازم است.

شانکر سیتوسپورایی هسته داران چیست؟

این بیماری توسط قارچ Cytospora persoonii ایجاد شده  و در هسته داران باعث ایجاد شانکر و صمغ می‌شود. این بیماری در سراسر سال میتواند از طریق زخم های هرس، تگرگ و حشرات وارد گیاه شود. در شرایط بارانی و مرطو عامل بیماری‌زا توسط باران به گیاهان دیگر هم سرایط می‌کند.

کنترل بیماری شانکر سیتوسپورایی

یکی از مهم ترین روش‌های کنترل و درمان این بیماری رعایت نکات بهداشتی و انجام هرس به موقع و استفاده قارچکش بردوفیکس است. زمان‌های استفاده از قارچکش بردوفیکس با غلظت 10 در هزار آخر پاییز و قبل از باز شدن جوانه‌ها و در بهار با غلظت 5 در هزار یکی در زمان ریزش گلها و یکی بعد از تشکیل میوه است.

شانکر سیتوسپپورا

شانکر سیتوسپورایی
شانکر سیتوسپورایی

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها

 

برچسب ها : کشاورزی ارگانیک , سم , باغداری , زراعت , مشاوره رایگان , مشاوره تلفنی کشاورزی , مشاوره رایگان کشاورزی , مشاوره کشاورزی , کشاورزی نوین , اخبار کشاورزی , کارشناس کشاورزی , کشاورزی مدرن , کشاورزی آنلاین , اخبار اقتصادی کشاورزی , دانلود اپلیکیشن کشاورزی , کود , بذر , آفت، بیماری , گموز باکتریایی یا شانکر باکتریایی , کاپتان , اکسی کلرور مس , ترشح صمغ , اپلیکشن آفات و بیماری‌ها , اپلیکشن کشاورزی , زنبورداری، دام، طیور، آبزیان , دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی , شانکر باکتریایی هسته داران , مشاوره با کارشناس کشاورزی , خرید و فروش محصولات و نهاده های کشاورزی , نصب اپلیکیشن کشاورزی , چرا درخت هلو و زردآلوهای باغم صمغ میزنه؟ , چرا درخت هلو صمغ میزنه؟ , چرا درخت زردآلو ضمغ میزنه؟ , صمغ هسته داران , شانکر هسته داران , شانکر چیست؟ , باکتریهـای جنـس سـودوموناس , بیماری شانکر باکتریایی درختان هسته دار , بیماری صمغ هلو , علائم بیماری شانکر باکتریایی هسته داران , بیماری لکه غربالی چیست؟ , بیماری لکه غربالی , گیلاس، آلبالو، گوجـه، هلـو، شـلیل و بـادام , بیماری هلو , بیماری شلیل , علائم بیماری بیماری لکه غربالی , شـانکر , بیمــاری غربالــی در زردآلــو , روش کنترل بیماری لکه غربالی و شانکر , تنش های محیطی , تنش خشکی , جلوگیری از آفتاب سوختگی تنه , مخلوط پودر کائولین و حشره کش , برای جلوگیری از آفتاب سوختگی تنه درختان چه کنم؟ , کود هلو , تغذیه هسته داران , محلولپاشی با کود فروت ست , (روی، بر و ازت) , انجام سمپاشی بهاره , صمغ , شانکر سیتوسپورایی , قارچکش بردوفیکس,

منبع : کنترل بیماری‌های شانکر باکتریایی و غربالی درختان میوه هسته‌دار- مهیــار شــیخ الاسلامی
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹