شناسایی عارضه ها و بیماری های سیب

درختان میوه ممکن است عوارضی را نشان بدهند که ناشی از انواع آفات و بیماریها و یا کمبود عناصر غذایی باشند. امداد کشاورز در این آموزش تصویری سعی در معرفی این عارضه ها و راههای شناسایی آنها دارد. قطعا شناخت این مشکلات باعث تسریع درمان آنها خواهد شد.

شناسایی عارضه ها و بیماری های سیب

درختان میوه ممکن است عوارضی را نشان بدهند که ناشی از انواع آفات و بیماریها و یا کمبود عناصر غذایی باشند. شناسایی دقیق مشکلات درختان به دلیل تشابه زیاد ببین آنها بسیار مشکل است. امداد کشاورز در این آموزش تصویری سعی در معرفی این عارضه ها و راههای شناسایی آنها دارد. قطعا شناخت این مشکلات باعث تسریع درمان آنها خواهد شد. 

کمبود پتاس

کمبود پتاسیم

کمبود پتاسیم در سیب

کمبود آهن خفیف

کمبود آهن خفیف

کمبود آهن شدید

کمبود آهن شدید

بیماری

بیماری در رقم کوکس اورنج

کمبود آب در سیب

تنش خشکی در درخت سیب

تنش خشکی در سیب

تنش خشکی سیب

تنش خشکی

تنش خشکی سیب

شته سیب

شته

شته

شته

علائم شته سیب

خسارت لاروپروانه

خسارت پروانه های برگخوار

خسارت موش

خسارت جوندگان مانند موش

کنه برگ

کنه برگ

کنه برگ گلابی

تنش خشکی گلابی

کمبود آب در گلابی

بیماری ویروسی گلابی

بیماری ویروسی گلابی

کمبود آهن

علائم کمبود آهن در درختان

پیچیدگی برگ

بیماری پیچیدگی برگ هلو

منبع

https://realenglishfruit.co.uk/diagnostic-leaf-atlas/


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳