بیماری اسکب سیب

بیماری اسکب سیب یک بیماری قارچی است که در تمام مناطق پرورش سیب دیده می‌شود. این بیماری اغلب در مناطقی که در بهار سرد و مرطوب است شدیدتر است. بیماری اسکب سیب یک بیماری شاخص و اقتصادی است که می‌تواند اندازه و کیفیت میوه سیب را کاهش دهد.

بیماری اسکب سیب

بیماری اسکب سیب یک بیماری قارچی است که در تمام مناطق پرورش سیب دیده می‌شود. این بیماری اغلب در مناطقی که در بهار سرد و مرطوب است شدیدتر است. بیماری اسکب سیب یک بیماری شاخص و اقتصادی است که می‌تواند اندازه و کیفیت میوه سیب را کاهش دهد.

تعریف بیماری اسکب سیب

علائم بیماری اسکب سیب در برگها(به همراه دمبرگ) و میوه ظاهر می‌شود. لکه های ایجاد شده روی میوه ابتدا به رنگ سبز روشن و مدور هستند و بعدا به رنگ سبز زیتونی در می‌آیند و مخملی می‌شوند. تعداد زخم ها یا لکه ها به نوع رقم، حساسیت آنها و شدت آلودگی متفاوت است. اگر علائم ابتدایی شدید باشد برگها ممکن است پیچ بخورند، و حتی پاره شوند و قبل از اینکه بالغ شوند بیفتند. علائم در روی میوه به طور مستقیم و دایره ای به رنگ سبز زیتونی و مخملی ظاهر می‌شوند ولی به تدریج تیره تر، چوب پنبه ای شده و گاهی ممکن است ترک بخورند. آلودگی های شدید در مراحل ابتدایی رشد میوه ها باعث بد شکل شدن، ترک خوردن و ریزش قبل از برداشت میوه ها می‌شود.

آلودگی میوه ها در اواخر فصل ممکن است سبب لکه های تیره در طول انبار داری شود. چند بار آلوده شدن در طول فصل رشد باعث ایجاد آلودگی در برگها و میوه ها می‌شود.

لکه سیاه روی برگ

لکه سیاه

لکه سیاه سیب

چرخه بیماری اسکب سیب

قارچ عامل بیماری اسکب سیب در طول زمستان در برگهای آلوده شده و ریخته شده روی زمین قرار وجود دارند. در طول زمستان و اوایل بهار قارچها روی برگهای ریخته شده روی زمین مجدد رشد می‌کنند. اسپورهای قارچی ابتدایی از قارچهای ایجاد شده در ابتدای بهارهای بارانی آزاد می‌شوند. اسپورها بوسیله باد و باران به برگها و میوه های در حال رشد انتقال می‌یابند. اولین علائم آلودگی ها ممکن است از نوک برگها سبز آلوده شده بعد از ریزش گلبرگها آغاز شوند. علائم یک تا دو هفته بعد از آلوده شدن ظاهر می‌شوند. اسپورهای ثانویه قارچی که در روی زخم های روی میوه ها تولید می‌شوند، باعث شدید تر شدن بیماری ایجاد شده روی میوه ها و برگها در طول دوره های بارانی  می‌شود. مرحله دوم می‌توانند در سراسر فصل رویش ادامه داشته باشند.

لکه سیاه سیب

اسکب سیب

مدیریت بیماری لکه سیاه سیب

راههای زراعی

  • رعایت بهداشت باغ باعث کاهش قابل توجه این بیماری می‌شود. تمام برگهای ریخته شده روی زمین در فصل پاییز را جمع آوری و نابود کنید.
  • هرس کردن منظم درختان در فصل زمستان برای افزایش تهویه و جابجایی هوا و نفوذ  نور به داخل کانوپی درختان باعث تسریع خشک شدن و کاهش ابتلا می‌شود.
  • استفاده از ارقام مقاوم مانند: Redfree, Prima, Liberty, Freedom, Jonafree, Macfree, Sir Prize, William’s Pride, Enterprise, Gold Rush, and Pristine.

کنترل شیمیایی

استفاده از قارچکش های حفاظتی در مرحله ابتدایی نوک سبزی. استفاده از قارچکش های تکمیلی در صورتی که مورد نیاز باشد بعد از ریزش گلبرگها انجام می‌شود. فاصله زمانی بین دو سمپاشی حداقل 5 تا 7 روز مناسب است. قارچکش های با خاصیت درمان کنندگی هم گاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر در طول ابتدای فصل به میزان کافی کنترل بیماری انجام نشده باشد کاربرد تابستانه هم توصیه می‌شود.

راههای کنترل طبق نظر سازمان حفظ نباتات کشور:

زمان و دفعات سمپاشي با توجه به وجود شرايط مناسب (دما و رطوب) انجام شده، جمع آوري وسوزاندن برگ هاي آلوده در اواخر پاييز، رعايت اصول باغباني اعم از فاصله كشت مناسب و هرس صحيح جهت تهويه مناسب توصيه مي‌شود. قارچکش هایی مانند کاپتان، فلینت، استروبی، ناتیوو و لونا قابل توصیه هستند.

 

منابع

https://extension.unh.edu/resource/apple-scab-fact-sheet


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷