ثبت آگهی

جدیدترین ها

خریدارجو گندم هستم
۳ ماه پیش ، تهران
توافقی
فروش جو
۸ ماه پیش ، کاکی
توافقی
جو و گندم با کیفیت
۹ ماه پیش ، اقلید
توافقی
۲۰ تن جو بذری تمیز کیلویی ۲۵۰۰ تومن
۱۰ ماه پیش ، مرودشت
۲,۵۰۰ تومان
۲۵تن جوآبی ودیم دارم هرکیلو۲۵۰۰تومان
۱۰ ماه پیش ، صحنه
۲,۵۰۰ تومان
جو درجه ۱
۱۰ ماه پیش ، اقلید
۲,۵۰۰ تومان
فروش جو وکاه
۱۰ ماه پیش ، بردسیر
توافقی
جو آبی درجه یک یک
۱۰ ماه پیش ، مهاباد
۲,۳۰۰ تومان
فروش فوری
۱۱ ماه پیش ، کهنوج
توافقی
فروش جو
۱۱ ماه پیش ، تایباد
توافقی
جومحلی
۱ سال پیش ، رودان .زیارتعلی
توافقی
جو دیمی
۱ سال پیش ، همدان
۱,۹۵۰ تومان
فروش جو ایرانی فوری
۱ سال پیش ، قزوین
۲,۳۰۰ تومان
فروش جو جلگه
۱ سال پیش ، چناران
۲,۰۰۰ تومان
فروش جو داخلی (بهرخ)
۱ سال پیش ، شهرضا
۲,۴۵۰ تومان
جو فروشی
۱ سال پیش ، مرودشت
توافقی
۱۰ کیلو جو اعلا
۱ سال پیش ، مهران
۵۰,۰۰۰ تومان
جو خوراک دام داخلی
۱ سال پیش ، قروه
۲,۰۵۰ تومان
فروش جو آبی
۱ سال پیش ، صحنه
۲,۱۰۰ تومان
جو ریحان فروشی
۱ سال پیش ، قاین
۲,۲۰۰ تومان
جو ایرانی فروشی
۱ سال پیش ، اسداباد
۲,۰۵۰ تومان
جو تازه امسال
۱ سال پیش ، منطقه بیلوار
۲,۳۳۰ تومان
جو داخلی
۱ سال پیش ، قروه
۲,۱۵۰ تومان
خریدار جو سرارود۱ اصلاح شده می باشم
۱ سال پیش ، کرمانشاه
۲,۰۰۰ تومان
فروش جو بهمن
۱ سال پیش ، رزن
۲,۰۰۰ تومان
فروش جوبهاره
۱ سال پیش ، همدان
۲۲,۰۰۰ تومان
فروش ۲۰۰ تن جو آبی رقم بهمن
۱ سال پیش ، همدان شهر رزن
۲,۰۰۰ تومان
جو درجه یک
۱ سال پیش ، ماهیدشت
۲,۲۵۰ تومان
فروش ۲/۵ تن جو امسال شش پر گونی گرفته شده
۱ سال پیش ، اهواز
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جو بذری رقم سرارود
۱ سال پیش ، ماهیدشت
۲,۲۰۰ تومان
جو بذری رقم سرارود
۱ سال پیش ، کرمانشاه
۲,۲۵۰ تومان
فروش جو دیم رقم کارون
۱ سال پیش ، ماهیدشت
۲,۳۰۰ تومان
جو سهند درجه یک
۱ سال پیش ، بوکان
۲,۲۵۰ تومان
جو ۲۰۰تن
۱ سال پیش ، قزوین
۲,۱۳۰ تومان
فروش جومحلی
۱ سال پیش ، شاهیندژ
توافقی
درخواست خرید جو
۱ سال پیش ، مهاباد
توافقی
خریدار ۲۵۰۰ کیلو جو رقم سی بی هستم
۱ سال پیش ، قزوین
توافقی
فروش جو دامی
۱ سال پیش ، کرمانشاه
توافقی
فروش ۱۲ تن جو
۱ سال پیش ، بروجرد
۲,۲۰۰ تومان
فروش ده تن جو
۱ سال پیش ، سنندج
توافقی
غلات فروش زیاد
۱ سال پیش ، شیراز
۲,۰۰۰ تومان
جو درجه یک
۱ سال پیش ، دامغان
۲,۳۰۰ تومان
جو ماکوی
۱ سال پیش ، الیگودرز
۲,۵۰۰ تومان
فروش جو
۱ سال پیش ، استان تهران
۲,۰۰۰ تومان
جو گندم
۱ سال پیش ، مرودشت
۱,۷۰۰ تومان
فروش جو
۱ سال پیش ، ارسنجان
توافقی
فروش جو
۱ سال پیش ، گنبد
۱,۸۰۰ تومان
خریدار جو در خراسان رضوی
۲ سال پیش ، تایباد
توافقی