ثبت آگهی

شیشک قزل وقوچ


استان: البرز
شهر/محله : هشتگرد
نوع : زنده
متوسط وزن(واحد) : ۵۰
نژاد : قزل

توضیحات


۳۰ راس شیشک بره دار وزن هر شیشک از ۵۰ کیلو به بالا تا ۷۰ کیلو یک راس قوچ اصیل نژاد شال درجه ۱ هم هست

آگهی های مرتبط