ثبت آگهی

قوچ هترو


استان: زنجان
شهر/محله : ماهنشان
نوع : زنده
تعداد : ۲
متوسط وزن(واحد) : ۸۰
نژاد : قوچ هترو
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
محل تحویل : ماهنشان روستای ارزه خوران

توضیحات


آگهی های مرتبط