ثبت آگهی

بره ماده افشار


استان: مركزی
شهر/محله : خشکرود
نوع : زنده
متوسط وزن(واحد) : ۴۰
نژاد : افشار
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
محل تحویل : ساوه

توضیحات


آگهی های مرتبط