ثبت آگهی

سبوس برنج


استان: مازندران
شهر/محله : قائمشهر
متوسط وزن(واحد) : ۱۰تن
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
محل تحویل : قائمشهر

توضیحات


آگهی های مرتبط