ثبت آگهی

تعدادی بره نر،از چند ماه تا یکساله


استان: فارس
شهر/محله : بختگان
نوع : کشتار
تعداد : ۵۰
متوسط وزن(واحد) : ۳۰
نژاد : فارسی،کرمانی
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
محل تحویل : فارس،بختگان

توضیحات


آگهی های مرتبط