ثبت آگهی

آلوئورا درجه یک صادراتی


استان: تهران
شهر/محله : لواسانات
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۱تن
رقم : باربادنسیسمیلر
رنگ : سبز
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


تا ۲۰تن این ماه موجود است

آگهی های مرتبط