ثبت آگهی

میش شال و افشاری


استان: یزد
شهر/محله : اردکان
نوع : زنده
تعداد : ۸۰
متوسط وزن(واحد) : ۶۰الی۷۰
نژاد : شال و افشار
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
محل تحویل : یزد

توضیحات


۴۰راس میش تازه زاییده.بره ها یک ماهه سالم.مجموع ۸۰راس

آگهی های مرتبط