ثبت آگهی

گوسفند نژاد مهربان


استان: كردستان
شهر/محله : قروه
نوع : زنده
تعداد : ۱۱
متوسط وزن(واحد) : ۶۰
نژاد : مهربان
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
محل تحویل : روستای میمنت آب

توضیحات


آگهی های مرتبط