ثبت آگهی

مشارکت پروش گوسفند


استان: مركزی
شهر/محله : خمین
نوع : زنده
تعداد : ۱۰۰
متوسط وزن(واحد) : میش
محل تحویل : خمین

توضیحات


مشارکت در پروش گوسفند سرمایه از شما نگهداری و تجربه از ما(هزینه چوپان و مراتع و محل نگهداری. و علوفه) قرار داد یکساله نوشته میشود و پایان قرار داد سود حاصله نصف می‌شود..حد اقل ۱۰۰ راس میش.. با سابقه در پرورش و زیر نظر کارشناس کشاورزی

آگهی های مرتبط