ثبت آگهی

بره افشاری


استان: یزد
شهر/محله : اردکان
نوع : زنده
تعداد : ۲۰
متوسط وزن(واحد) : زیر۴۰ کیلو
نژاد : افشاری
محل تحویل : یزد

توضیحات


خریدار ۴۰راس بره افشاری سالم و ترجیحا زیر ۴۰کیلو گرم

آگهی های مرتبط