ثبت آگهی

بره پرواری


استان: آذربایجان غربی
شهر/محله : شاهین دژ
نوع : زنده
تعداد : ۳۰
متوسط وزن(واحد) : ۱۲۰کیلو جفتی
نژاد : قزل افشار
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
محل تحویل : شاهین دژ

توضیحات


بره ها همگی سالم و قیمت کیلویی ۴۲ هزار تومان

آگهی های مرتبط