ثبت آگهی

یونجه بسته بندی شده


استان: آذربایجان غربی
شهر/محله : مهاباد
نوع : بسته بندی تازه
متوسط وزن(واحد) : ۱۵کیلوگرم
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۵/۱۸
محل تحویل : مهاباد

توضیحات


آگهی های مرتبط