ثبت آگهی

گوسفند پرواری نر و ماده


استان: فارس
شهر/محله : زرین دشت
نوع : زنده
تعداد : ۱۰
متوسط وزن(واحد) : ۲۵
نژاد : افشاری و ...
محل تحویل : زرین دشت

توضیحات


بره ماده آماده جفت گیری نقد و اقساطی نیاز دارم

آگهی های مرتبط