ثبت آگهی

کاه


استان: همدان
شهر/محله : همدان
متوسط وزن(واحد) : ۵۰۰۰۰۰۰۰
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
محل تحویل : همدان

توضیحات


۵۰تن کاه گندم دیم

آگهی های مرتبط