ثبت آگهی

گوسفند قوچ


استان: خراسان رضوی
شهر/محله : تربت حیدریه
نوع : زنده
متوسط وزن(واحد) : ۱۱۵
نژاد : افشار
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
محل تحویل : تربت حیدریه

توضیحات


دو عدد قوچ افشار اصلی ۴دندان برای قوچ گزار

آگهی های مرتبط