ثبت آگهی

فروش ذرت برای خوراک طیور بابهترین کیفیت


استان: البرز
شهر/محله : البرز
تعداد : ۴۰
متوسط وزن(واحد) : ۲۰۰۰۰کیلوگرم
زمان تحویل : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
محل تحویل : البرز

توضیحات


فروش ذرت بابهترین کیفیت وقیمت مناسب بصورت خرد یاعمده بسته بندی شده درگونی برای مصرف مرغداران عزیز

آگهی های مرتبط