ثبت آگهی

خریدار ۵۰ راس بره


استان:
شهر/محله : تهران
نوع : زنده
متوسط وزن(واحد) : ۲۵ کیلو تا ۳۵ کیلو

توضیحات


تسویه نقدی صادقی

آگهی های مرتبط