ثبت آگهی

oxi-pot بسترهای کشت نوین


استان: تهران
شهر/محله : تهران
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
رقم : گلدان ویژه
رنگ : مشکی
زمان تحویل : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


با استفاده از این گلدانها ، از کاهش مصرف آب تا حد نود درصد نسبت به گلدانهای سنتی بهره ببرید. همچنین با استفاده از این گلدانها ، بازدهی تولید گیاه تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد

آگهی های مرتبط