ثبت آگهی

بذرجو خرمنی


استان: خراسان رضوی
شهر/محله : مشهد
نوع بذر : هیبرید
واحد : کیلوگرم
رقم : جو سیبی
زمان تحویل : ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
محل تحویل : مشهد
تاریخ تولید : ۱۳۹۷/۴/۲۰
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


جومادر سیبی اصلاح شده پارسال از جهاد گرفتم حدوده ۳تن هست هرکیلو۲۰۰۰تومان

آگهی های مرتبط