تعداد بازدید: 12587
علت قرمز شدن برگها در باغات انگور

علت قرمز شدن برگها در باغات انگور

قرمز شدن برگهای انگور ممکن است به دلایل مختلفی از جمله ویروس پیچیدگی برگی، لکه قرمزی برگ یا کمبود عناصری مانند فسفر، پتاسیم یا منیزیم اتفاق بیفتد. با توجه به اینکه شناسایی این علائم و تشخیص علت اصلی بسیار مشکل است خواندن این مطلب را به شما کشاورزان توصیه می‌کنیم.
برچسب ها: کشاورزی, باغداری, زراعت, انگور, مشاوره رایگان, اپلیکیشن کشاورزی, مشاوره تلفنی کشاورزی, مشاوره رایگان کشاورزی, کشاورزی هوشمند, مشاوره کشاورزی, اخبار کشاورزی, کشاورزی مدرن, کشاورزی آنلاین, ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ, نصب اپلیکیشن کشاورزی, قرمز شدن برگها, کمبود عنصر پتاسیم, باکتری‌ها, کمبود عناصر غذایی, کمبود عناصر, عنصر منیزیم, عنصر فسفر, بیماری پیچیدگی برگ انگور, بیمای گال,
تعداد بازدید: 5789
کوددهی و تغذیه سیب

کوددهی و تغذیه سیب

ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺎغ هاي ﺳﯿﺐ ﮐﺸﻮر در ارﺗﻔﺎﻋﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺧﺎك ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و آﻫﮑﯽ قرار دارندبه همین دلیل اﮔﺮ ﮐﻮددﻫﯽ سیب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم نشود، درﺧﺖ دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ، آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻗﺮار داده.
برچسب ها: کمبود عنصر پتاسیم, کمبود عناصر غذایی, سیب, کوددهی و تغذیه سیب, کوددهی سیب, کمبود عنصر کلسیم در سیب, میوه تلخی,
تعداد بازدید: 254