معرفی گیاه پنبه، کشت و آماده سازی زمین

معرفی گیاه پنبه، کشت و آماده سازی زمین

با توجه به مشخصات گیاهی پنبه، قابلیت انطباق اين گیاه با شرايط اقلیمی و خاک کشور بسیار زياد بوده و بدون محدوديت در اغلب مناطق کشور قابل کشت و کار می‌باشد. پنبه عموماً به شوری خاک متحمل بوده و گرما دوست می‌باشد.
برچسب ها: کشت ، آماده سازی، ویژگی‌های گیاه پنبه, کاشت پنبه, معرفی گیاه پنبه, کشت پنبه, انتخاب زمین برای کشت پنبه, شخم پائیزه, فواصل خطوط کاشت, گیـاه پنبه,
تعداد بازدید: 18494
تعداد بازدید: 6415