دستورالعمل ضدعفوني ميوه سيب جهت صادرات

دستورالعمل ضدعفوني ميوه سيب جهت صادرات

سردخانه هاي سيب كشور در دامنه دمايي 5/0 تا 5/0 -درجه سانتيگراد تنظيم شده اند لذا با توجه به دماهاي خاص ضدعفوني كشورهاي مختلف عليه مگس هاي ميوه به خصوص مگس ميوه مديترانه اي كه در جدول زير بيان شده و معمولاً دماي 16/1 درجه سانتيگراد در نظر گرفته مي شود اين دما مي تواند براي ضدعفوني محصول صادراتي نيز بكار رود.
برچسب ها: سردخانه هاي سيب كشور, دستورالعمل ضدعفوني ميوه سيب جهت صادرات, ضدعفوني محصول صادراتي, مگس ميوه مديترانه اي, دمای استاندارد سردخانه, ضدعفونی سردخانه, حسگرهاي دمایی سردخانه, دماي محيط سردخانه, حسگر گوشت ميوه, کشاورزی ارگانیک, مشاوره رایگان, مشاوره کشاورزی, آموزش کشاورزی رایگان, آموزش کشاورزی و باغداری, آموزش کشاورزی, ضدعفوني ميوه سيب,
تعداد بازدید: 668