شپشک سان ژوزه

شپشک سان ژوزه

شپشک سان ژوزه یکی از آفات شایع است که در باغات میوه منجر به ایجاد خسارت می‌شود. بهترین راه کنترل شپشک سان ژوزه کنترل در فصل رکود است. بهترین زمان مبارزه با این آفت در بهمن ماه است. دشمنان طبیعی مانند برخی حشرات تا حدودی می‌توانند باعث کنترل این آفت شوند.
برچسب ها: کلرپیریفوس, روغن امولسیون شونده, دورسپان, شپشک سان ژوزه, سم شپشک سان ژوزه, شپشک سان ژوزه سیب, کنترل شپشک سان ژوزه, اسپیروتترامات, سمپاشي پيش بهاره با روغن,
تعداد بازدید: 1463