مگس میوه مدیترانه ای و مگس گیلاس

مگس میوه مدیترانه ای و مگس گیلاس

کرم گیلاس یکی از آفاتی هست که در گیلاس و آلبالو دیده می‌شود و بازار پسندی و ماندگاری میوه را کاهش می‌دهد. این آفت در واقع لارو مگس گیلاس یا مگس مدیترانه‌ای است که برای کنترل  هرکدام از آنها ابتدا باید آفت شناسایی شود.
برچسب ها: مگس گیلاس, کرم گیلاس, کرم آلبالو, مبارزه با کرم گیلاس, آفت کرم گیلاس, بهترین زمان برای مبارزه کرم گیلاس, آلبالو و گیلاس, کرم کوچک سفید رنگ, کرم های کوچک سفید داخل میوه, چرخه زندگی آفت مگس گیلاس, لارو مگس میوه, شفیره مگس میوه, کنترل آفت کرم گیلاس, کنترل آفت مگس گیلاس, تله‌هـاي زرد رنـگ, بهترین سم برای کرم گیلاس, طعمه پاشي مسموم, سـمپاش, سم پاشی با دیازینون, مگس میوه مدیترانه‌ای, آفت مگس مدیترانه‌ای, آفت کرم میوه مدیترانه‌ای, مگس مدیترانه‌ چیست؟, کرم گیلاس چیست, برای مباره با آفت مگس میوه چه کنم؟, بهترین سم برای مگس میوه, بهترین سم برای کرم میوه, اقدامات در مبارزه با آفت مگس مدیترانه‌ای, تله‌های جلب کننده, پروتئین هیدرولیزات, طعمه پاشی,
تعداد بازدید: 19097