حشره‌کش سیستمیک استامي پرايد

استامی پراید حشره‌کش سیستمیک و نفوذی با فعالیت و تاثیر تماسی، گوارشی می‌باشد. اين آفت‌کش با نام تجاري موسپيلان Mospilan SP20% وجود دارد. این حشره‌کش جزء حشره‌کش‌هاي شبه نيکوتيني (neonicotinoid) بوده که داراي اثر تماسي گوارشي و با خاصيت بسيار قوي سيستميک و نفوذ موضعي زياد مي‌باشد. اين ترکيب به صورت پودر قابل حل در آب (SP 20%) براي مبارزه با کليه آفات مکنده و لاروها فرموله مي‌شود.

حشره‌کش سیستمیک استامي پرايد

استامی پراید حشره‌کش سیستمیک و نفوذی با فعالیت و تاثیر تماسی، گوارشی می‌باشد. اين آفت‌کش با نام تجاري موسپيلان Mospilan SP20% وجود دارد. این حشره‌کش جزء حشره‌کش‌هاي شبه نيکوتيني (neonicotinoid) بوده که داراي اثر تماسي گوارشي و با خاصيت بسيار قوي سيستميک و نفوذ موضعي زياد مي‌باشد. اين ترکيب به صورت پودر قابل حل در آب (SP 20%) براي مبارزه با کليه آفات مکنده و لاروها فرموله مي‌شود، به‌علت فشار بخار بالا (V.P.: 1×10-3 ) حالت تدخيني خوبي داشته و روي آفات خاک‌زي اثر خوبي دارد. داراي اثر خاصيت حشره‌کشي با سرعت عمل بالا ولي سميت کم براي پستانداران مي‌باشد. استامي پرايد در مقابل نور خورشيد به سرعت تجزيه مي شود. دز مصرفي موسپيلان بسيار کم بوده و با اين دز مصرف روي زنبور عسل و ساير حشرات گرده افشان و شکارگر نيز کم خطر است.

حشره‌کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

نام انگلیسی: Acetamiprid

نام تجاري: موسپیلان / Mospilan

گروه:  Neonicotinoid

فرمول شیمیایی: C10H11ClN4

فرمولاسیون: Mospilan (SP20%)

درجه سمیت: LD50: 27mg/kg

دوره كارنس: ۲۵-۷ روز

تاریخ ثبت: سال ۱۳۷۹

 

نحوه اثر حشره‌کش استامي پرايد

استامي پرايد بصورت سيستميک از طريق ريشه جذب و بصورت برگي بواسطه محلول پاشي در گياه منتشر مي‌شود. اين ترکيب با وجود اينکه در آب قابل حل مي‌باشد، چربي دوست نيز است. چربي دوست بودن اين ترکيب به آن خاصيت نفوذ به لايه موم (wax layer) سطح برگ را مي‌دهد و حلاليت در آب نيز اجازه جريان در شيرۀ گياه و سيستم آوندي براي سيستميک بودن را فراهم مي کند. لذا بدين صورت اثر شويندگي باران پس از محلول‌پاشي، تاثير کاهندۀ زيادي بر کارايي سم ندارد (عموماً ۸ -۴ ساعت ). اين ترکيب موجب اختلال در سيستم عصبي حشرات شده و بصورت مهار تقريباً کامل و غير قابل برگشت در ناحيه پس سيناپسي در گيرنده‌هاي نيکوتينيک استيل کولين  Nicotinic Acetylcholin (Receptors)Achrnبروز مي‌کند. اين گيرنده‌ها در محل اتصال عصب به ماهيچه (در ناحيه پس سيناپسي) وجود دارند، استيل کولين خود واسطۀ شيميايي انتقال پيام عصبي در سيستم مرکزي عصبي حشرات است و با آزاد شدن آن که توام با پلاريزه شدن عصب (قطبي شدن) است، عمل تحريک عصبي صورت مي‌گيرد و پس از تحريک، آنزيمي بنام کولين استراز، استيل کولين را تجزيه مي‌کند و تحريک عصبي قطع مي‌شود. با ورود استامي پرايد به بدن حشره نوعي دپلاريزاسيون وابسته به دز (مقدار سم) در ناحيه پس سيناپسي ايجاد مي‌کند و در نتيجه تحريک عصبي مجدد صورت نمي‌گيرد و حشره حالت فلج شدگي پيدا مي‌کند.

استامی پراید در صورت پاشش روی خاک به سرعت به اکسید کربن تجزیه می‌شود و در نتیجه اثرات مخرب جانبی آلودگی محیط زیست و آب‌های زیر زمینی را به حد اقل می‌رساند.

استامی پراید حشرات مقاوم به گروه های ارگانوفسفات، کاربامات و پایروتروئیدهای مصنوعی را به خوبی کنترل می‌کند.

 

موارد مصرف حشره‌کش استامي پرايد

اين سم براي کنترل طيف وسيعي از آفات بويژه آفات مکنده نظير شته ها، پسيل‌ها، شپشک‌ها، زنجره‌ها و لارو بسياري از پروانه‌ها، سخت بالپوشان، روي گياهان جاليزي (سبزي و صيفي) و درختان ميوه استفاده مي‌شود.

اين سم در بافت گياهان به تدريج تجزيه شده و به مدت ۵-۱۵روز اثر حفاظتي دارد، دوره کارنس آن نيز حدود ۲۵-۷ روز است.

 

موارد مصرف در ايران

مينوز لكه گرد در سيب [۵/۰ در هزار] ، پسيل در پسته [۲۵۰- ۲۰۰ گرم در هزار ليتر آب] و كرم سيب [۵/۰ در هزار در مناطق كوهستاني براي مبارزه با نسل اول كرم سيب]

              

            

                  

راهنماي مصرف:

•۵/۰ در هزار براي كنترل مينوز سيب ؛ ۲۵/۰ – ۲/۰ در هزار (۲۵۰- ۲۰۰ گرم در هزار ليتر آب) براي كنترل پسيل پسته؛ ۵/۰ در هزار براي كنترل كرم سيب در مناطق كوهستاني براي مبارزه با نسل اول كرم سيب

*استفاده از سم استامی پراید، 45 روز قبل از برداشت محصول پسته ممنوع است.

 

موارد توصيه استامي‌پرايد در محصولات كشاورزي در ساير كشورها مانند جدول زير مي‌باشد:

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

درختان ميوه دانه دار و هسته دار
(سيب، گلابي، به، هلو، شليل، گيلاس و…)

کرم سيب، پسيل گلابي، مگس گيلاس، سرخرطومي ها،
پروانه هاي مينوز، شته مومي (خوني)سيب

۰/۷– ۰/۳ کیلوگرم درهزار لیتر آب

پسته

پسيل و پروانه چوبخوار

۰/۷– ۰/۳ کیلوگرم درهزار لیتر آب

مرکبات

شته ها، شپشکها، تريپس، پروانه مينوزبرگ،
عسلک پنبه و مگس سفيد گلخانه

۰/۷ – ۰/۳ کیلوگرم درهزار لیتر آب

کيوي

شپشکها

۰/۷ – ۰/۶ کیلوگرم درهزار لیتر آب

انگور

تريپس و زنجره

۰/۷– ۰/۴ کیلوگرم درهزار لیتر آب

پنبه

شته ها، تريپس و زنجره ها

۰/۵ – ۰/۳ کیلوگرم درهکتار

عسلک پنبه و مگس سفيد گلخانه

۰/۷ – ۰/۵ کیلوگرم درهکتار

گياهان صنعتي (چغندر قند و آفتابگردان)

شته ها،پروانه ليتا، زنجره و کک

۰/۵ – ۰/۳ کیلوگرم درهکتار

سويا و سايرگياهان دانه روغني

شته ها و سن

۰/۶ – ۰/۳ کیلوگرم درهکتار

توتون

شته ها، عسلک پنبه و مگس سفيد گلخانه

۰/۷ – ۰/۳ کیلوگرم درهکتار

سيب زميني

زنجره ها، شته ها و سوسک کلرادو

۰/۵ – ۰/۳ کیلوگرم درهکتار

گياهان جاليزي (گوجه فرنگي، خيار، خربزه،
 طالبي، هندوانه،فلفل سبز وبادمجان)

شته‌ها و زنجره‌ها
عسلک پنبه، مگس سفيد گلخانه و تريپس

۰/۷ – ۰/۳ کیلوگرم درهکتار

ازگيل ژاپني و توت فرنگي

شته ها

۰/۵ – ۰/۳ کیلوگرم درهکتار

چاي

زنجره و تريپس

۰/۷ – ۰/۶ کیلوگرم درهکتار

رز و گياهان زينتي

شته‌ها، تريپس، عسلک پنبه، شپشک‌ها و مگس سفيدگلخانه

۰/۷ – ۰/۳ کیلوگرم درهزار لیتر

 

سازگاري و قابليت اختلاط  حشره‌کش استامي پرايد

استامي پرايد روي گياهان مختلف ايجاد حساسيت نمي‌کند. چون درpH هاي پائين پايدار است، بنابراين با اکثر کودها قابل اختلاط است، همچنين با کليه حشره‌کش‌ها و قارچ‌کش‌ها (بجز ترکيبات قليايي نظير ترکيب بردو) قابل اختلاط است.

سمیت حشره‌کش استامي پرايد

•ميزان سميتLD50) ،LC50 ،:(EC50  LD50برای پستانداران۲۱۷-۱۴۶ میلی‌گرم برکیلوگرم، LD50 برای پرندگان۵۰۰۰-۸۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها۱۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی ۲۰۰ میلی‌گرم بر لیتر است.

 

 

منبع: طالبی جهرمی، خ.،1391.سم‌شناسی آفتکشها. انتشارات دانشگاه تهران

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان (پسته)

گیاه‌پزشکی

 


منبع : مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان (پسته)
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶