بیماری های مهم هلو و شلیل

از جمله مهم ترین بیماری های هلو و شلیل در باغات کشور سفیدک سطحی، لکه غربالی، شانکر باکتریایی، پوسیدگی مومیایی و پوسیدگی فوزاریومی هستند. در مطلب زیر روش شناسایی و راههای کنترل آنها برای کشاورزان عزیز گفته شده است.

بیماری های مهم هلو و شلیل

علائم سفیدک سطحی هلو و شلیل

پوشش سفید رنگ نمدی روی دو سطح برگ و شاخه های جوان، پیچیدگی و بد شکلی برگ و میوه- لکه ها سفید تا زرد چرکین روی میوه که این لکه ها گرد هستند و پوست میوه حالت چرمی پیدا می‌کند- ریزش میوه های جوان- خسارت بیماری در حالتی که بیماری به میوه حمله می‌کند- فوق العاده زیاد است زیرا ارزش و بازار پسندی میوه بطور محسوس کاهش می‌یابد- در صورت مبارزه نکردن این بیماری به مرور باعث ضعیف شدن درخت می‌شود.

قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی هلو و شلیل Sphaerotheeca pannosa است که در جوانه های درخت به صورت ریسه زمستان گذرانی می‌کند.

سفیدک هلو

سفیدک هلو

کنترل بیماری سفیدک سطحی هلو و شلیل

استفاده از ارقام مقاوم- ارقام هلو مخملی، کاردی و حاج کاظمی نسبت به بیماری حساس و ارقام پاییزه مقاوم هستند. حفظ حاصلخیزی خاک و تعادل در مصرف کودهای ازته- هرس مناسب و به موقع به منظور تابش مستقیم نور خورشید به شاخه و برگ و تهویه بهتر باعث کاهش بیماری می‌شود. سمپاشی درختان در بهار سه تا پنج هفته بعد از ریزش گلبرگ ها با یکی از سموم جذبی مانند توپاس و استروبی با ترکیبات گوگردی وتابل- بهترین زمان سمپاشی بعد از ریختن گلبرکها و تشکیل میوه.

بیماری لکه غربالی هلو و شلیل

این بیماری بر روی بیشتر درختان هسته دار دیده می‌شود. علائم خسارت بیماری لکه غربالی روی برگها به صورت لکه های کوچک گرد و ارغوانی رنگ می‌باشد. لکه ها تا حدی برجسته و شوره دار به نظر می‌رسند. با گرم شدن هوا در صورت خشکی هوا متن لکه ها خشک شده و می‌افتند و برگ به صورت سوراخ سوراخ دیده می‌شوند به همین دلیل به این بیماری لکه غربالی گفته می‌شود. اگر میوه ها در مراحل اولیه رشد خود مورد حمله این قارچ قرار بگیرند ریزش می‌کنند در نتیجه علائمی نشان نمی‌دهند. اما اگر بعدها میوه مورد حمله قرار بگیرد لکه های قرمز تا ارغوانی بوجود می‌آیند که اغلب با خروج صمغ همراه هستند.

روی ساقه های میوه دهنده هم لکه های گرد کمی فرو رفته به رنگ مایل به قرمز دیده می‌شود. به دنبال حمله به ساقه میوه دهنده شانکر یا زخم ایجاد شده و از محل این زخم ها هم صمغ خارج می‌شود.

کنترل بیماری لکه غربالی

شاخه های آلوده هرس و معدوم شوند و محل زخم با چسب باغبانی بلافاصله پوشانده شوند. میوه های ریخته شده کف باغ جمع آوری شوند. در صورت نیاز در اواسط پاییز پس از ریزش برگها و یک نوبت در بهار بعد از ریزش گلبرگها از سموم مسی مانند بردوفیکس استفاده شود.

لکه غربالی

شیره ترش یا شانکر باکتریایی

بیماری شیره ترش نوعی بیماری باکتریایی است که در انواع هسته داران مانند هلو، شلیل، زرد آلو، گیلاس، آلو و بادام دیده می‌شود. علائم این بیماری بیشتر به صورت زخم یا شانکر روی تنه و سرشاخه ها دیده می‌شود بعد از چند سال باعث مرگ درخت می‌شود. این بیماری اسامی دیگری مانند بلاست جوانه و شکوفه و سوختگی سیخک هم دارد.

علائم بیماری شانکر

معمولا همراه زخم یا شانکر صمغ هم ترشح می‌شود و بیشتر در محل سیخک ظاهر می‌شود. اگر پوست محل شانکر را کنار بزنیم رگه های قهوه ای رنگی که نشانه پوسیدگی و پیشرفت باکتری عامل بیماری است دیده می‌شود. باکتری در داخل شانکرهای فعال و شاخه های آلوده و گاهی شاخه های سالم زمستان گذرانی دارد و در محل زخم باعث ایجاد یخ زدگی و سایر صدمات مکانیکی می‌شود. بیشترین آلودگی در فصل پاییز و زمستان اتفاق می‌افتد. البته باکتری از طریق روزنه ها و خراش های سطح برگ در آب و هوای مرطوب هم بیماری ایجاد می‌کند.

کنترل بیماری شانکر باکتریایی

از نهال های سالم قوی و گواهی شده استفاده شود.

سرشاخ های آلوده و مشکوک را هرس کنید و سعی کنید داخل تاج درخت را خلوت کنید تا تهویه ایجاد شود.

مناطق شکستگی شاخه ها را ببرید و با چسب باغبانی بپوشانید.

تغذیه مناسب، آبیاری منظم و کنترل نماتدها برای تقویت درختان هم به کاهش این بیماری کمک می‌کند.

سه نوبت سمپاشی با ترکیبات مسی در صورتی که در باغ سابقه این بیماری وجود دارد توصیه می‌شود. نوبت اول در پاییز بعد از ریزش برگها، نوبت دوم در اواخر زمستان یا اوایل بهار قبل از باز شدن جوانه ها و نوبت سوم بلافاصله بعد از ریزش گلبرگ ها.

شانکر

بیماری مومیایی یا مونیلوز هلو

به این بیماری پوسیدگی قهوه ای هم گفته می‌شود که توسط نوعی قارچ ایجاد می‌شود. درختان هلو و گیلاس را مورد حمله قرار می‌دهد . گل ها و سرشاخه ها سبز کمتر بیماری ایجاد می‌کنند ولی در عوض میوه ها به شدت آلوده شده و باعث کاهش ارزش اقتصادی میوه ها می‌شود. عامل این بیماری توسط نیش حشرات یا پرندگان یا زخم های ایجاد شده توسط بیماری غربالی و سفیدک سطحی یا تگرگ ایجاد می‌شوند.

کنترل بیماری مومیایی هلو و شلیل

جمع آوری و معدوم کردن میوه های آویزان شده و بیمار از درختان- هرس مناسب درختان بخصوص سر شاخه های آلوده که باعث کاهش آلودگی و افزایش نفوذ نور به داخل تاج درختان می‌شوند تا شرایط را برای ایجاد بیماری نا مناسب کند. همچنین توصیه می‌شود از قارچ کش های محافظتی مورد استفاده مانند توپاس استفاده شود.

مومیایی هلو

منابع

بیماری های مهم هسته داران-جعفر نیکان- محمد حسن بختیاری-1389

سفیدک سطحی هلو و شلیل- ناصر امانی فر


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷