آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز نخود

نخود ایرانی یکی از مهم ترین حبوبات کشور است. برای تولید موفق این محصول شناسایی آفات و بیماری‌های این گیاه و راههای مبارزه با آنها بسیار مهم است.

کرم پیله خوار(هلیوتیس)

کنترل

استفاده از تله فرمونی برای تعیین زمان مبارزه، مبارزه بیولوژیک با استفاده از زنبور براکون. تنظیم تاریخ کشت، شخم زمین‌های آلوده در پاییز و زمستان برای از بین بردن شفیره‌ها و دادن یخ آب و سم پاشی.

 مبارزه شیمیایی با کرم پیله خوار

سمومی مانند تری کلروفن sp80% 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار

تیودیکارب DF80% 1 کیلو گرم در هکتار

ایندوکساکارب SC15% 200 میلی لیتر در هکتار

کرم پیله خوار
کرم پیله خوار

کارادرینای نخود

کنترل

این آفت مشابه کرم پیله‌خوار بوده و روش‌های مبارزه با آن همانند آفت قبلی است.

 مبارزه شیمیایی کارادرینای نخود

سمومی مانند تری کلروفن sp80% 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار

تیودیکارب DF80% 1 کیلو گرم در هکتار

ایندوکساکارب SC15% 200 میلی لیتر در هکتار

کارادرینا
کارادرینا

مگس مینوز برگ نخود

کنترل 

استفاده از سمومی مانند کلرپیرفوس EC40.8% مقدار 2 تا 2.5 لیتر در هکتار به محض مشاهده آفت استفاده شود.

مینوز

مینوز

بوته میری فوزاریومی

کنترل

بذور قبل از کاشت ضدعفونی شوند و روش‌های کنترل زراعی مانند تنظیم تاریخ کاشت(کشت زود هنگام)، بهداشت مزرعه، آیش و تناوب و استفاده از ارقام مقاوم قابل توصیه است.

از قارچکش کاپتان WP50% 2 در هزار  برای ضد عفونی بذر قبل از کاشت استفاده می‌شود.

فوزاریوم

بیماری برق زدگی نخود

یکی از بیماری‌های شایع در نخود است و برای کنترل آن بذور قبل از کشت باید با استفاده از قارچکش‌هایی مانند تیابندازول WP60% و مانکوزب WP60% 2 در هزار ضد عفونی شده و بعد از هر بارندگی بوته‌های جوان سم‌پاشی شوند.

برق زدگی نخود

بیماری زردی نخود

یکی از بیماری‌هی قارچی نخود است که برای کنترل آن باید بذور قبل از کشت با قارچکش ایپرودیون+کاربندازیم wp52.5% با غلظت 2 در هزار ضد عفونی شوند. همچنین شخم عمیق و استفاده از ارقام مقاوم هم توصیه می‌شود.

علف‌های هرز نخود چه هستند؟

علف‌های هرز نخود شامل تلخه، ازمک، قندورک، بی تی راخ، آفتاب پرست، علف شور، پیچک صحرایی، سس، فرفیون و گل گندم.

برای مبارزه با این علف‌ها از علفکش لینورون sc45% 2 لیتر در هکتار قبل از کشت و مخلوط با خاک استفاده می‌شود. لینورون برای از بین بردن علف‌های هرز پهن برگ نخود و عدس توصیه می‌شود و این سم دارای باقیمانده در خاک است و باید در کشت محصول بعدی دقت کرد.

مطالعه روش کشت نخود 

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز
قارچکش نخود، برای مبارزه با آفات نخود چکار کنم؟، آفت کرم پیله خوار(هلیوتیس) نخود، آفت نخود، پوسیدگی نخود، علف کش مناسب برای نخود، سم مناسب برای آفت نخود، بهترین سم نخود، سم مگس مینوز نخود، سم کارادرینای نخود، بیماری های نخود، مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی

آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز عمده محصولات کشاورزی،1395،سعیده نور بخش، حمیده صحراییان، سازمان حفظ نباتات


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴