معرفی سوسک شاخک بلند یا سرشاخه خوار

سوسک سرشاخ خوار رزاسه و درختان میوه جزو آفات مهم درختان سردسیری است. در درختانی مانند زالزالک، رز، به ژاپنی، بلوط، بید، چنار و نارون فعالیت دارد. حشره سوسک سیاه به طول 13 تا 24 میلیمتر و عرض 4 میلیمتر است.

معرفی سوسک شاخک بلند یا سرشاخه خوار

سوسک سرشاخه خوار رزاسه و درختان میوه جزو آفات مهم درختان سردسیری است. در درختانی مانند زالزالک، رز، به ژاپنی، بلوط، بید، چنار و نارون فعالیت دارد. حشره سوسک سیاه به طول 13 تا 24 میلیمتر و عرض 4 میلیمتر است.

لاروها در هنگامی که از تخمک خارج می‌شوند به رنگ زرد مایل به صورتی و به طول 32 میلیمتر است. تخم‌بیضی شکل و به رنگ نارنجی و در نهایت سفید مایل به کرم دیده می‌شوند.

شفیره تقریبا هم اندازه حشره است و در ابتدا به رنگ کرم و بعدا کم کم سیاه می‌شوند.


 

نحوه خسارت

لاروها به زیر پوست وارد می‌شوند و به سمت سرشاخه‌ها حرکت می‌کنند. دو هفته در زیر پوست شاخه‌ها زندگی کرده و کانال ایجاد می‌کنند. در هفته سوم تا چهارم از شاخه‌های جوان سه ماهه عبور کرده و خود را  به شاخه‌های 2 تا 3 ساله و مسن تر می‌رسانند که ایجاد کانال در آنها نهایتا موجب مرگ شاخه‌ها می‌شود. از منافذ شاخه‌های آلوده شده صمغ ترشح می‌شود و همراه با فضولات لارو از آن خارج می‌شود.

خسارت این آفت روی نرک‌ها و میوه‌های آلبالو و زردآلو دیده می‌شود.

مبارزه با آفت

این آفت درختان هسته دار و دانه دار را آلوده می‌کند و به عنوان حشرات چوبخوار دسته بندی می‌شوند بعد از نفوذ به داخل شاخه صمغ ترشح می‌شود. ترشح صمغ توسط درختان یک واکنش دفاعی است که سبب خفه شدن لارو داخل تونل می‌شود و اگر درخت قوی باشد می‌تواند برای از بین بردن لارو کافی باشد ولی ترشح صمغ باعث ضعیف شدن درخت نیز می‌شود.

بهترین راه مبارزه با آفات چوبخوار تقویت درختان با کودهایی مانند پتاسیم و کاشت در خاک‌های غیر شنی است. آبیاری منظم و استفاده از زنبورهای Xorides corcyrensis به عنوان پارازیت لاروها موثر است.

این آفت حدود 10 ماه از سال را داخل شاخه‌ها فعالیت می‌کند در نتیجه هرس شاخه‎‌ها حتی در فصل رشد و سوزاندن آنها می‌تواند موثر باشد. در فصل بهار حشرات کامل از گلهای هویج بذری تغذیه می‌کنند در نتیجه یکی از راههای کنترل آفت جمع آوری حشرات از مزارع هویج است.

منبع

سوسک سرشاخه‌خوار درختان میوه، سمیه رنجبر، کوچک علی روشان.1390. وزارت جهاد كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي منطقه جیرفت و كهنوج مدیریت ترویج و مشاركت مردمی


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶