آفات مهم درختان انبه

گیاه انبه از 300 سال قبل در هرمزگان کاشت می‌شده است. باغات انبه در استان هرمزگان در شهرستان های میناب، رودان و دهستان سیاهو از توابع بندر عباس پراکنده می‌باشند.

انبه

گیاه انبه از 300 سال قبل در هرمزگان کاشت می‌شده است. باغات انبه در استان هرمزگان در شهرستان های میناب، رودان و دهستان سیاهو از توابع بندر عباس پراکنده می‌باشند. این درخت بومی هندوستان، برمه یا مالزی است و در 4000 سال پیش در مناطق گرمسیری وجود داشته است. دارای زیستگاه وسیعی است. در مناطق بین عرض جغرافیایی 35 درجه شمالی و جنوبی قرار دارد و امروزه در بیشتر کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا کاشته می‌شود.  وجود ارقام مختلف انبه با منشأ بذري، پديده هاي جوي به ويژه بارندگي، رطوبت زياد، كمبود عناصر غذايي، پديده سال آوري، بر هم خوردن توازن هورموني و از همه مهمتر آفات و بيماری ها از جمله عواملي هستند كه باعث كاهش باروري و كمبود محصول انبه مي شوند.

مگس میوه انبه

خسارت مگس میوه انبه: حشرات ماده تخم های خود را به درون بافت ميوه تزريق می كنند و لاروها پس از تفريخ شروع به تغذيه از بافت ميوه می‌كنند. لاروها پس از رشد كامل به طول 7 میلی متر می‌رسند. در اين زمان لارو از ميوه خارج شده و پس از افتادن روي خاک، در داخل خاک به شفیره تبدیل می‌شوند. این حشره 3 سن لاروی دارد. دوران شفیرگی و لاروی در مجموع 2 تا 4 هفته طول می‌کشد. درجه حرارت و رطوبت نسبي بالا براي تكثير و رشد مگس ميوه مناسب مي باشد. به محض رسيدن ميوه انبه، جمعيت حشرات رو به افزايش مي گذارد و در دوران خشكي نيز جمعيت آن کاهش می‌یابد.

مگس میوه

حساسيت ارقام مختلف نسبت به اين آفت متفاوت است. دالان های ايجاد شده درون ميوه در اثر تغذيه لارو راهي براي ورود و گسترش قارچ ها و باكتري ها ايجاد مي نمايد. لاروها با بجا گذاشتن فضولات خود بافت ميوه را از بين مي برند و در صورت آلودگي زياد باعث رسيدگي زودرس ميوه هاي نارس و تخريب بافت آن ها مي‌شوند. چنين ميوه هايي بازارپسندي خود را از دست  مي‌دهند و ارزش اقتصادي ندارند.

مبارزه با مگس میوه انبه

خاک سایه اندازه درخت با حشره کش مالاتیون محلولپاشی می‌شود که در طول 3 ماه می‌تواند جمعیت حشره را کنترل کند. استفاده از تله های فرومونی حاوی متیل اوژینول در داخل سطل های حاوی سموم توصیه می‌شود.

پشه گل آذین انبه

این حشرات ریز و شبیه حشرات گال زا هستند، پشه گال زا دوران شفیرگی خود را در داخل گال و می‌گذرانند ولی  پشه گل آذین در لایه سطحی خاک پای درختان سپری می‌کنند. تخم ها بعد از دو روز باز می‌شوند و لاروهای کوچک سفید رنگی از درون آن خارج می‌شوند که با سوراخ کردن بافت نازک گل آذین که هنوز چوبی نشده است وارد آن شده و تمام دوران لاروی را درون این سوراخ ها می‌گذرانند. سپس با ترک گل آذین برای گذران دوره شفیرگی 6 روزه وارد خاک می‌شوند.

پشه گل اذین

خسارت پشه گل آذین انبه

حشره همزمان با ظهور گل آذين انبه ظاهر مي شود تخم هاي خود را به صورت انفرادي روي محور گل آذين (محور اصلي يا انشعابات آن) مي‌گذارد. تخم ها پس از تفريخ با ايجاد سوراخ كوچكي وارد بافت گل آذين مي شود و با تغذيه از بافت موجب خشكيدگي و قهوه اي شدن بافت گل آذين مي گردد. پس از حمله اين آفت آلودگي هاي قارچي ايجاد مي شود.

مبارزه

شخم سطحی و شعله افکنی خاک سطح  باغ بخصوص در سایه انداز و قبل از گلدهی، استفاده از سمومی مانند مالاتیون یا دیمتوات بعد از ظهور گل اذین و قبل از باز شدن گلها.

پشه گالزای انبه

در اوايل بهار حشرات ماده بالغ پس از جفت گيري تخم هاي خود را به تعداد بسیار زياد در سطح زيرين برگ مي‌گذارند. اغلب تخم ها پس از 1  تا 2 روز باز مي شوند و لاروها پس از خروج از پوسته تخم بافت برگ را سوراخ نموده و وارد برگ مي شوند در اثر واكنش گياه محل ورود لارو متورم و بعد از چند روز تورم به گال تبديل می‌شود. در موارد شدید تعداد گالهای پشت برگ به 250 تا 300 عدد ممکن است برسد.

پشه گالزا

مبارزه

بهترین زمان مبارزه در اواخر اسفند تا اوایل فروردین با یکی از سموم سیستمیک است. حشره كش ديمتوات به ميزان يك در هزار حداقل تا 2 تا 3 نوبت سمپاشي در سال مفيد خواهد بود. همچنين استفاده از حشره كش های سيستميك مثل كنفيدور به ميزان نيم در هزار در زمان ظهور جوانه های جديد می‌تواند مؤثر باشد.

زنجرک انبه

یکی از خطرناک ترین آفات انبه است. فعاليت آفت از حدود دو هفته قبل از ظهور گل آذين بر روي درختان انبه (در منطقه ميناب و رودان نيمه دوم دي ماه و در منطقه سياهو نيمه اول بهمن ماه) با تغذيه حشرات بالغ از جوانه هاي مولد گل آذين شروع مي‌شود.

زنجره

مبارزه

اولين سمپاشي قبل از ظهور گل آذين عليه حشرات كامل زمستانگذاران به منظور جلوگيري از تخم گذاري آن ها و كاهش جمعيت زنجرك زمستان گذران است. دومين سمپاشي بعد از ظهور گل آذين و قبل از باز شدن شكوفه ها است. سومين سمپاشي پس از تشكيل ميوه هاي كوچك (قطر ميوه كمتر از يك سانتی متر) در صورت انجام سمپاشي مناسب در مرحله اول و دوم، نيازي به سمپاشي بعدي نیست. برای مبارزه از سمومی مانند کنفیدور یا موسپیلان استفاده می‌شود.

کنه جوانه خوار انبه

کنه جوانه خوار یکی از آفات متداول جوانه انبه است. این آفت چند سالی است در مناطق انبه کاری دیده می‌شود. این کنه در دمای 25 تا 27 درجه سانتی گراد در مدت 15 روز دوره زندگی خود را کامل می‌کند.

مبارزه

چهار نوبت سمپاشي با فواصل نزديك با حشره كش انويدور به نسبت نيم در هزار اثر خوبي در كنترل اين آفت دارد. سمپاشی با قارچ كشهاي گوگردي باعث كنترل توأم اين آفت و بيماری سفيدك پودری انبه می گردد.

سن قهوه ای انبه

بیشترین خسارت این آفت در فصل بهار و تابستان است. حشرات كامل و پوره سنين مختلف سن قهوه اي با تغذيه از شيره گياهي از اندام هاي جوان گياه به ويژه سرشاخه ها و برگ هاي تازه روئيده، به درختان انبه خسارت وارد مي كنند.

مبارزه

بهترين زمان مبارزه با آفت در ماه هاي ارديبهشت لغايت خرداد با سمپاشی با سمومی مانند موسپيلان به نسبت نيم در هزار مي باشد.

تریپس انبه

پوره ها و حشرات بالغ از سلول های سطح برگ و ميوه تغذيه نموده و باعث نكروز شدن سلول های سطحی می شوند. تريپس شاخ و برگ جوان و ميوه را ترجيح مي‌دهد و با تغذيه از آن ها حالت نقره‌اي روي برگ وميوه  ايجاد می شود.

تریپس

مبارزه

در صورت نياز به كنترل شيميايي از سمومي مانند پروتئوس يا اتیون استفاده می‌شود.

حشرات سپر دار

چند گونه از اين حشرات سپردار به انبه حمله مي‌كنند. پوره ها و حشرات بالغ با مكيدن شيره برگ ها و ساير قسمت هاي حساس باعث ضعيف شدن گياه مي شوند. آن ها همچنين با تراوش عسلك باعث توسعه قارچ دوده اي روي برگ و ساير قسمت هاي حساس گياه مي شوند.

مبارزه

دو بار سمپاشي با اتيون به نسبت يك در هزار به فواصل دو هفته در زمان تفريخ تخم ها و خروج پوره‌ها از زير سپر یا سم دورسپان در كنترل اين آفت مؤثر است. برای مبارزه شيميايی زمان سمپاشی خيلی مهم است. سمپاشی بايد زمانی انجام شود كه تخم ها تفريخ نشده و پوره ها هنوز مستقر نشده اند.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی

منبع

آفات و بيماري هاي انبه، سیاوش سماوی، مجید عسکری و احمد صادقی-1390


منبع : آفات و بيماري هاي انبه، سیاوش سماوی، مجید عسکری و احمد صادقی-1390
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵