کنترل آفت مگس سفید

مگس های سفید در گروهی از محصولات در گلخانه یا فضای سبز رایج هستند. هم حشرات بالغ و هم شفیره ها از شیره گیاهی تغذیه می‌کنند و حاصل تغذیه آنها تولید مواد چسبناک عسلک مانندی است که روی برگها، ساقه ها و میوه ها باقی می‌مانند.  

کنترل آفت مگس سفید

مگس های سفید در گروهی از محصولات در گلخانه یا فضای سبز رایج هستند. هم حشرات بالغ و هم شفیره ها از شیره گیاهی تغذیه می‌کنند و حاصل تغذیه آنها تولید مواد چسبناک عسلک مانندی است که روی برگها، ساقه ها و میوه ها باقی می‌مانند.   علائم خسارت این نوع آفت لکه های زرد رنگ روی برگها است که ممکن است در موارد شدید در سرتاسر برگ گسترش داشته باشد. برگها ممکن است به تدریج دفرمه شده یا پیچ خورده شده و به شکل فنجان شوند. برخی از مگس های سفید می‌توانند بیماری های ویروسی را منتقل کنند.

مگس سفید

مگس سفید

مگس سفید

میزبان های مگس سفید

بسیاری از گیاهان زراعی و باغی مانند، موز، لوبیا، انواع کلم‌ها، گیلاس، نخود، مرکبات، پنبه، خیار، انگور، بادمجان عدس

مگس سفید حشره ای به اندازه 0.8 تا 1 میلی متر که روی بالها و بدنش از پودرهای سفید و زردی پوشیده شده است. این آفت اغلب زیر برگها تمرکز دارند. این آفت در آب و هوای گرم و خشک بیشتر می‌شوند و پشت برگها تخم می‌گذارند. شفیره مگس سفید به رنگ زرد یا سفید، به شکل پهن هستند. مگس های سفید بالغ بدون تغذیه قادر به زندگی نیستند به همین دلیل مبارزه با علفهای هرز در کنترل آفت بسیار مهم است.

کنترل بیولوژیک مگس سفید

محلولهای بیولوژیک بسته به نوع دقیق آفت مگس سفید و نوع محصول متفاوت است. آفتکش های طبیعی مانند پیرترین، صابون های آفتکش، عصاره و روغن نیم برای مبارزه با مگس سفید توصیه می‌شوند. برخی پاتوژن ها مانند قارچ(BB) هم در کنترل این آفت نقش موثری دارند.

مکس سفید

کنترل شیمیایی آفت مگس سفید

آفت مگس سفید به سرعت گسترش پیدا کرده به همین دلیل خیلی زود نسبت به آفتکش ها مقاوم می‌شوند. به همین دلیل رعایت تناوب کشت و استفاده از آفتکشهای متفاوت می‌تواند به مقاومت آفتکش کمک می‌کند. همچنین استفاده از چند ترکیب هم می‌تواند موثر باشد. ترکیباتی مانند بوپروفزین، فنوکسی کارب، دلتامترین، آزادیراختین، لامباداسای هالوترین، سایپرمترین، پیرتروئید، پی متروزین یا اسپیرومسیفن برای کنترل مگس سفید مناسب است.

اقدامات مدیریتی مزارع و باغات برای کنترل مگس سفید

مزارع و باغات را مرتب بررسی کنید با استفاده از تله های چسبان به تعداد 20 عدد در هر هکتار از تغذیه مناسب و کافی

با استفاده از کودهای مناسب گیاهان را تغذیه کنید

از حشره کش هایی با دامنه وسیع آفتکشی استفاده نکنید زیرا ممکن است بر حشرات مفید هم تاثی بگذارند.

برگهایی که آفت زیادی روی آنها نشسته است را با دمبرگ حذف کنید.

علف های هرز یا سایر گیاهان میزبان را حذف کنید.

بعد از برداشت بقایای محصول قبلی را حذف کنید.

در محصولات گلخانه ای از آفتکش های با دوره کارنس کم و بیولوژیک استفاده کنید.

در گلخانه ها از پلاستیک های جاذب UV استفاده کنید.

از چند کشتی با گیاهان غیر حساس استفاده کنید.

منبع

https://plantix.net/en/library/plant-diseases/600015/whiteflies


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸