کمبود عناصر غذایی در درخت خرمالو

خرمالو گیاهی بومی کشور چین است و هزاران سال پیش وجود داشته است. این گیاه بعدها به کره و ژاپن راه یافت. چین بزرگترین کشور تولید کننده این محصول است.

کمبود عناصر غذایی در درختان خرمالو

در کشور ما بیشترین سطح زیر کشت خرمالو مربوط به استان مازندران است. در جنگل های شمال کشور بیشتر ارقام وحشی خرمال مانند خرمالوی خرمندی به وفور یافت می‌شود که از آن به عنوان پایه استفاده می‌شود.

ویژگی های گیاه خرمالو

خرمالو گیاهی خزان دار و دارای برگهای پهن به رنگ سبز تیره، سفت و چرمی است. درختان خرمالو دو پایه هستند و ارتفاع این درخت گاها به 10 متر هم می‌رسد. در مناطقی که زمستان معتدل و مرطوب باشد این گیاه سازگاری بیشتری دارد. درختان از سال 3 تا 6 درختان شروع به گلدهی می‌کنند. زمان گلدهی خرداد تا تیر ماه است. گلهای ماده به رنگ کرم رنگ هستند و به شکل تکی ظاهر می‌شوند و گلهای نر به رنگ صورتی هستند و به شکل سه تایی ظاهر می‌شوند. گلها دارای 4 گلبرگ و یک کاسبرگ هستند. تعداد بذر میوه ممکن است تا 8 عدد برسد. وجود موادی مانند پروآنتوسیانیدین باعث ایجاد گسی در این میوه می‌شود.

علائم کمبود و بیشبود عناصر غذایی در درخت خرمالو

سمیت منیزیم

سمیت منگنز

به دلیل افزایش مقدار جذب یون منیزیم از خاک وجود می‌آید و بیشتر در خاکهای با pH کمتر از 6.5 اتفاق می‌افتد. علائم این بیشبود به شکل حاشیه های نامنظم خاکستری و زرد است و لکه های تیره روی سطح برگ دیده می‌شوند. برای درمان علائم کمبود از کودهای مایع دارای منیزیم یا آهک یا دولومیت استفاده شود.

سوختگی برگ ناشی از اسپری محلول های شیمیایی

سوختگی

این عارضه به دلیل غلظت بالای سموم حشره کش، یا استفاده از سموم در آب و هوای داغ و خشک اتفاق می‌افتد. علائم این حالت به این شکل است که برگ ظاهری شیشه ای پیدا می‌کند و برگ به نواحی نا مساوی چین می‌خورد.

کنترل این عارضه

برچسب و کاتالوگ سموم را مطالعه کنید تا از سازگاری آنها به گیاه و مقدار دقیق مصرف مطمن شوید. زمان مصرف سموم صبح است که به سرعت خشک می‌شوند. از اسپری کردن در روزهای گرم خودداری کنید و سم پاش ونازل ها را کالیبره کنید.

کمبود نیتروژن یا ازت

کمبود نیتروژن

کمبود ازت در دسترس گیاه باعث ایجاد این حالت می‌شود. برگهای مسن در کمبود ازت کوچک، زرد و نازک شده و به رنگ سبز خاکستری در آمده و به آرامی به سمت داخل می‌پیچد. این کمبود با استفاده از کودهای دارای ازت برطرف می‌شود.

کمبود پتاسیم

کمبود پتاس

کمبود پتاسیم در دسترس درخت باعث بوجود آمدن این علائم می‌شود. اغلب این کمبود در اثر عدم تعادل بین پتاسیم، منیزیم و کلسیم دیده می‌‍‌شود. علائم این کمبود به شکل زرد شدن حاشیه برگها است و کم کم به سمت رگبرگها حرکت می‌کند. داخل مناطق تحث تاثیر نقاط سیاه تا قهوه ای رنگ پراکنده می‌شوند. برای بر طرف کردن علائم این کمبود باید آنالیز برگ گیاه انجام شود و از کودهای دارای نسبت بالای پتاسیم استفاده شود.

کمبود منیزیم

کمبود منیزیم

در زمانی که منیزیم در دسترس درخت کم شود این علائم به شکل زرد شدن بین رگبرگی و حاشیه برگی دیده می‌شود و حاشیه رگبرگها به رنگ زرد تغییر رنگ می‌یابد. کمبود منیزیم بیشتر در خاکهای اسیدی دیده می‌شود. کنترل علائم این کمبود به شکل افزایش  بوسیله استفاده از دولومیت یا منیزیم اکسید است. باید به آزمایش خاک و برگ توجه شود.

کمبود روی

کمبود روی

کمبود عنصر روی در دسترس درختان باعث بوجود آمدن این عارضه می‌شود و اغلب به دلیل pH بالای خاک و مقدار فسفر بالای خاک است. علائم کمبود روی: در روی برگها لکه های سوختگی های غیر یکنواخت و غیر همسان بوجود می‌آید و بیشتر تمرکز این سوختگی ها بین رگبرگ ها است.

کوچک شدن برگها اغلب به شکل حاشیه ای بوده و حالت موجی پیدا می‌کنند. در حالت کمبود شدید به شکل کوچک شدن برگ و تغییر رنگ آنها به رنگ زرد باهم دیده می‌شوند.

کمبود منگنز

کمبود منگنز

کمبود منگنز به دنبال کاهش مقدار منگنز در دسترس درخت ظاهر می‌شود. شناسایی علائم کمبود این عنصر به این صورت است که برگها به طور ملایم به رنگ سبز خاکستری در می‌آیند و بین رگبرگها هم رنگ سبز از بین می‌رود.

قرمز شدن برگ‌ها

قرمز شدن برگ

قرمز شدن برگها ممکن است به دلیل کمبود ازت در طول فصل رشد و استرس آبی شدید بعد از برداشت یا دماهای پایین بوجود بیاید. البته خرمالو یک گیاه خزان دار است و برگها ابتدا به رنگ زرد و سپس به رنگ قرمز در اواخر پاییز در می‌آیند. در برخی مناطق قبل از رسیدن میوه ریزش برگها هم وجود دارد. علائم این عارضه به شکل قرمز شدن یکنواخت برگ است و با بیماری لکه سرکوسپورایی که قرمز شدن غیر یکنواخت است و روی برگ با لکه های سیاه پوشیده شده است متفاوت است.

قهوه ای شدن حاشیه برگها

قهوه ای شدن حاشیه

این علائم ممکن است به دلیل سوختگی به دلیل غلظت بالای نمک یا منیزیم نا کافی دیده شود. سوختگی به دلیل نمک ممکن است به دلیل آبیاری با آب شور یا استفاده زیاد از کودها اتفاق بیفتد. علائم کمبود شدید منیزیم به این شکل است که از نوک برگ شروع شده و کم کم بین رگبرگها پیشرفت می‌کند در حالی که مسمومیت به دلیل غلظت بالای نمک فقط به شکل علائم حاشیه برگی دیده می‌شود. کمبود منیزیم بیشتر در خاک‌های اسیدی شنی دیده می‌شود.

در صورتی که کمبود منیزیم وجود داشته باشد از کودهای موجود استفاده شود ولی در صورتی که به دلیل شوری باشد از هیچ کودی استفاده نشود و قبل از هر چیز منبع شوری شناسایی شود. آب و خاک حتما آزمایش شوند. اگر آب شور بود برای آبیاری از منبع آبی دیگری استفاده شود و اگر خاک شور بود از آب غیر شور برای آبیاری استفاده شود.

جمع شدن برگ‌ها

جمع شده

به دلیل کمبود کلسیم در دسترس درخت این علائم دیده می‌شود که به دلیل کمبود کلسیم و خشکی خاک دیده می‌شود. یکی از دلایل کمبود کلسیم ممکن است عدم تعادل آن با منیزیم و پتاسیم باشد. کمبود خفیف کلسیم باعث جمع شدن خیلی کم در برگهای جوان می‌شود. نوک برگهای جمع شده ممکن است سیاه شود. علائم کمبودهای شدید کلسیم به شکل جمع شدن شدید در برگهای مسن تر و کوچک شدن برگهای جوان دیده می‌شود.

برای از بین بردن این علائم باید ابتدا آزمایش خاک انجام داد و بر اساس نتایج اعلام شده  از آهک، دولومیت یا گچ استفاده شود. استفاده از محلولپاشی کلسیم به شکل کوتاه مدت علائم را از بین می‌برد. علاوه بر استفاده از منابع تامین کننده این عنصر بخصوص در دوران رشد برگ از تنش آبیاری جلوگیری شود.

برگهای چروک خورده و بدون شکل طبیعی

برگ چروکیده

این علائم بیشتر به دلیل کمبود عنصر بور در گیاهان دیده می‌شود. تشخیص کمبود بور و کلسیم از یکدیگر مشکل است. زیرا علائم کمبود بور هم مانند کلسیم است، یعن در برگهای جوان اتفاق می‌افتد و گاهی برگها پیچ خورده و حالت شمشیری پیدا می‌کنند.

آسیب علف کش ها

علف کش ها

یکی از علل این عارضه استفاده از علف کش گلایفوزیت است که ممکن است در اثر باد بردگی روی گیاهان حساس بپاشد. علف کشها به سمت بالا حرکت می‌کنند و باعث تغییر  شکل برگها می‌شوند. برای جلوگیری از این عارضه مصرف علف کش ها باید با احتیاط انجام شود و به برگ گیاه اصلی تماس پیدا نکند. در سمپاش ها از نازل های کم فشار استفاده کنید.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی

منابع

http://era.daf.qld.gov.au/id/eprint/2210/11/Problem_solver-persimmon.pdf

بیماري لکه برگی گرد خرمالو- حسین طاهري، مرتضی گل محمدي


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶