کشت گیاه به لیمو

گیاه به لیمو یکی از گیاهان دارویی گرمسیری است که در مناطق گرم و آفتاب گیر رشد و نمو می‌کند. از این گیاه در صنعت عطر سازی و دارو سازی استفاده می‌شود.

گیاه به لیمو

گیاه به لیمو درختچه‌ای بومی آمریکای جنوبی، شیلی، پرو و آرژانتین است که اولین بار توسط اسپانیاییها در سال 1784 از آمریکای جنوبی به اروپا آورده شد. امروزه به دلیل زیبایی و عطر دلپذیر آن مورد مصارف گسترده ای قرار می‌گیرد. از برگهای آن اسانس تهیه می‌شود که در صنعت عطرسازی مصرف می‌شود.

موارد مصرف به لیمو

از برگها و سرشاخه‌هاي گلدار و ساقه‌هاي جوان و گلهاي گیاه در طب سنتی اسـتفاده مـی‌شـود و طبیعـت آن گرم می‌باشد و خواصی شبیه به بادرنجبویه دارد. برگهـا و پیکـر رویشـی ایـن گیاه داراي خاصیت تب بر، مسکن، ضد نفخ، کمک کننده به هضم غـذا، آرامـش بخش و رفع تپش قلب، ترمیم زخم (ضماد برگ ) و... دارد.

چای به لیمو فوق العاده آرام بخش و تسکین دهنده اعصاب است. اسانس این گیاه در صنایع عطرسازی استفاده می‌شود. به لیمو برای تقویت معده به شکل دم کرده استفاده می‌شود. به لیمو حاوی اسید سیتریک، کلسیم، منیزیم، ویتامین ث، پکتین و لیمونین است. گونه های مختلفی از این گیاه وجود دارد که هر کدام خواص متفاوتی دارند.

ویژگی های گیاه به لیمو

به لیمو درختچه ای خزان پذیر از خانواده شاه پسند است که ارتفاع آن به 1.5 تا 2 متر می‌رسد و گاهی به 3 تا 5 متر هم می‌رسد. دارای ساقه دراز، زاویه دار و منشعب است. برگهای این گیاه به شکل سبز کشیده کمرنگ هستند و به صورت دسته های سه تایی روی ساقه ها قرار می‌گیرند. به لیمو برگهای ساده سر نیزه ای، به طول 7 تا 10 سانتی متر با قائده گره ای، خشن، کامل، مجتمع به شکل 3 تا 4 تایی و به رنگ سبز روشن دارد. گلهای به لیمو از بیرون سفید و از داخل آبی مایل به بنفش روشن هستند و در برخی مناطق به رنگ بنفش روشن هم دیده می‌شوند.

گلهای آن کوچک و دارای جامی دو لوبی است که از خارج سفید و از داخل آبی مایل به بنفش است. مجموعه گلهای آن نیز ظاهر هرمی شکل دارد و حول یک محور قرار دارند. کاسه گل آن لوله ای شکل، منتهی به چهار دندانه باریک و جام گل آن مرکب از از 4 لوب است و دارای چهار پرچم است که دو به دو با هم مساوی هستند. میوه آن شفت و محتوی دو دانه است.

مواد موثره به لیمو

برگ و اندام های رویشی تازه دارای اسانسی هستند که بوی لیمو می‌دهد و اسانس آن سبکتر از آب است و رنگ آن زرد مایل به سبز روشن و با بوی شبیه لیمو است. به لیمو دارای 0.5 تا 1.5 درصد

اسانس است. اسانس به لیمو سیترال نام دارد و با روش تقطیر با بخار به دست می‌آید.

نیازهای آب و هوایی گیاه به لیمو

به لیمو

به لیمو براي رشد به هواي گرم، زمین‌هاي افتابگیر با نور فـراوان ، قابـل نفـوذ و داراي رطوبت بالا نیاز دارد. در واقع به آب و هـواي آفتـابی، ملایـم و مصـون از بادهاي شدید نیاز دارد. به لیمو گیاهی است که تا حدودي نسبت به سرما و یخبندان مقاوم اسـت، اما این درختچه به سرمای چند درجه زیر صفر حساس است تا منفی 5 درجه را تحمل می‌کند. هر چند مشاهده شده تا منفی 16 درجه سانتی‌گراد را در سمنان و کرج تحمل می‌کند. در گلخانه نگهداری می‌شود. در استان گلستان معمولا قلمه گیری بوته های به لیمو را در بهمن تا اوایل اسفند ماه انجام می‌دهند. زمان گلدهی از جولای تا آگوست یعنی از مرداد تا شهریور می باشد.

نور مناسب برای رشد گیاه به لیمو

به لیمو به مکانی با نور کاملا آفتابی نیاز دارد حدودا 6 تا 8 ساعت نور مستقیم و در مکان نیم سایه با 4 تا 5 ساعت نور مستقیم نیاز دارد بخصوص در مناطقی که تابستان گرم دارند نیز کشت می‌شود. کمبود نور باعث بلند و باریک شدن ساقه ها و افزایش فاصله بین برگها روی ساقه، کوچک ماندن برگها، پریدگی رنگ برگها و عدم تشکیل یا ریزش گلهای گیاه می‌شود. شدت نور در روزهاي گرم نیز موجب سـوختگی نوك و حاشیه برگها و عدم رشد مناسب گیاه خواهد شد. در روزهاي گرم باید نسبت به آبیاري مناسب این گیاه دقت عمل به خرج داد.

دمای مناسب برای رشد گیاه به لیمو

این گیاه به سرما حساس است و برگهای خود را در دمای صفر درجه سانتی گراد از دست می دهد، البته تا دمای منفی 10 درجه سانتی‌گراد را می‌تواند تحمل کند. برای محافظت از گیاه در برابر سرمای زمستانه و در تمام طول سال می‌توان به لیمو را در گلخانه کاشت.

با افزایش دما و گرم شدن هوا مجددا برگها سبز می‌شوند اما اگر دمای هوا زیر 10 درجه سانتی گراد نیاید این محل برای کشت این گیاه مناسب است. گیاهی گرما دوست است اما در دمای بالاتر از 31 درجه سانتی گراد باید مکان کاشت را طوری انتخاب کرد که از ظهر به بعد در سایه قرار بگیرد.

کوددهی برای کاشت به لیمو

به لیمو

به لیمو به خاکی با بافت سبک با زه کشی مناسب نیاز دارد و البته اسیدی بودن ملایم خاک به رشد بهتر گیاه کمک می‌کند البته این به معنی عدم رشد در بقیه خاکها نیست. این گیاه از نظر تغذیه‌ای نیازهای متوسطی دارد یعنی نباید خاک خیلی فقیر یا غنی استفاده شود. در طول مدت رشد باید از کودهایی مانند سه بیست به میزان یک در هزار استفاده کرد. البته از کودهای 20-10-20 هم که فسفر کمتری دارند هم می‌شود استفاده کرد. pH مناسب برای رشد گیاه بین 6.5 تا 7 است.

مقدار کودهای مورد نیاز برای رشد این گیاه 200 کیلوگرم کودهای ازته مانند نیترات سدیم و فسفات به مقدار 300 کیلوگرم و سولفات پتاسیم به مقدار 100 کیلوگرم در هر هکتار است. این گیاه به کودهای نیتروژن و پتاسیم نیاز بیشتری دارد. ضـمناً کاشـت ایـن گیـاه عـلاوه بـر خـاك در هـواي آزاد در گلـدان نیـز امکانپذیر است؛ البته در طی زمستان حتما گلدان را باید به مکـانی محفاظـت شده از وزش بادهاي سرد زمستانی منتقـل کـرد و گـاهی آن را آب داد، فقط در حدي که خاك خشک و سفت نشود.

این گیاه در زمستان برگهاي خود را از دست می‌دهد و نمی‌تـوان انتظـار داشت که با انتقال آن به داخل منزل و جاي گـرم رشـد و نمـو داشـته باشـد و برگهاي خود را حفظ کند. به لیمو براي رشد بهتر نیـاز بـه دوران بـرگ ریزي و استراحت دارد، بنابراین بـا انتقـال گلـدان آن بـه مکـانی گـرم در طـی زمستان از آن دریغ نکنید. زیـرا زمـان مناسـب تعـو یض گلـدان نیـز در اواخـر زمستان تا اوایل بهار و قبل از شروع رشد مجدد آن است.

آماده سازی زمین کشت به لیمو

مزرعه به لیمو

زمین زراعی برای کشت به لیمو باید کم و بیش آفتاب گیر و قابل نفوذ و دارای رطوبت کافی باشد و به عمق 40 تا 50 سانتی متر شخم زده شود. برای مخلوط کردن کودها یک بار دیگر هم شخم می‌زنیم و کودهای مورد نیاز شامل 150 تا 200 کیلوگرم کود ازته، 250 تا 300 کیلوگرم کود فسفر و 80 تا 100 کیلوگرم کود پتاس را با خاک مخلوط کرده و شخم می‌زنیم.

تکثیر به لیمو

معمولا به لیمو با قلمه ریشه دار شده کشت می‌شود و تکثیر آن در تابستان بوسیله پاجوش، قلمه زدن و خوابانیدن در زمین های مرطوب و قابل نفوذ در فصل گرم انجام می‌شود. قبل از کاشت قلمه‌‎ها باید آنها را با قارچکش ضد عفونی کرد. تکثیر به وسیله قلمه زدن بدین صورت است که شاخه‌هـاي جـوان گیـاه را که در آغاز رویش طولی دارند از ساقه قطع می‌کنند و پس از جدا کردن برگها آنها را به صورت قلمه در آورده و در نهالستان که زمین آن قـبلاً آمـاده شـده، می‌کارند. توسط آبیاري که به طـور مرتـب از قطعـه زمـین نهالسـتان بـه عمـل می‌آید، قلمه‌ها تدریجاً در پاییز ریشه دار می‌شوند و بر اثر رشـد و نمـو آمـادگی انتقال به زمین زراعی را پیدا می‌کنند. بهتر است جهت ریشه دار شدن قلمه‌هـا ، آنها را مدتی در زیر سایبان قرار دهیم.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی

 


منبع : بسته کارآفرینی کشت و تولید به لیمو، علی محمد عمویی مژگان مجاهد مریم مجاهد
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹