کشت نخود

نخود یکی از منابع پروتئینی مهم گیاهی است و کشت و کار آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

نخود

یکی از گیاهان زراعی یکساله است که ارتفاع آن حدود 20 تا 60 سانتی‌متر و ساقه‌های فرعی زیادی دارد که سطح آن از کرک پوشیده شده است. ریشه نخود به عمق 1 تا 2 متر می‌رسد و رنگ دانه مختلف است.

آب و هوای مناسب برای کشت نخود

گیاهی مقاوم به خشکی است و نیاز به آب و هوای سرد و خشک دارد (مناطق معتدل و سردسیر) و به رطوبت خاک و هوا حساس است. نور کم و رطوبت زیاد باعث عارضه برق زدگی نخود می‌شود. نخود پاییزه دماهای بالا و پایین را تحمل می‌کند و در دمای 2 تا 5 درجه سانتی‌گراد جوانه می‌زند و تا دمای 8- درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کند. دمای مناسب برای رشد نخود حدود 25 درجه سانتی‌گراد است.

خاک مناسب برای نخود

نخود در اکثر خاکها قابل کشت است و به خاک‌های لومی عمیق با آهک کافی نیاز دارد. به شوری حساس است. شوری باعث عدم یکنواختی در سبز شدن می‌شود.

مصرف کودها

نخود نیاز به ازت کمی دارد و در صورتی که میزان فسفر خاک کمتر از 2 پی پی ام باشد به حدود 50 تا 90 کیلوگرم در هکتار فسفر خالص نیاز دارد. به عناصر کم مصرف شامل روی، آهن، منگنز و مولیبدن نیاز دارد. نیاز به حدود 20 کیلوگرم سولفات روی و تا 10 کیلوگرم در هکتار منگنز دارد.

آماده سازی زمین و کاشت

در شهریور بعد از برداشت گندم یا بعد از بارندگی پاییزه زمین را شخم می‌زنند و در نهایت بعد از تسطیح زمین را کشت می‌کنند. با توجه به شرایط اقلیمی و منطقه باید ارقام مناسب انتخاب شود. بذرها باید سالم و دارای قدرت جوانه زنی کافی باشند. هم به روش سنتی و هم مکانیزه قابل کشت هستند. در کشت بهاره تراکم حدود 20 تا 25 بوته و در کشت پاییزه 30 تا 33 بوته در متر مربع است. حدود 75 کیلوگرم در هکتار بذر مورد نیاز است. نخود گیاهی روز بلند است و درجه حرارت و طول روز گلدهی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بهترین زمان کشت 20 آبان تا 20 آذر ماه است. قبل از کاشت بذرها باید با قارچکش‌هایی مانند مانکوزب، کاپیتان و کربوکسین تیرام 2 در هزار ضدعفونی شوند.

ارقام ایرانی مانند هاشم، جم، پیرور(دانه قهوه‌ای)، کوروش، البرز، کاکا و آرمان

منبع

زراعت نخود.1391. پریا فضلی. سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹