کشت درختان توت

درخت توت سفید یا توت معمولی از خانواده موراسه است. در برخی منابع آمده است میوه های نرسیده توت دارای ماده سمی هالوسیانوژنی است. این میوه در بسیاری از مناطق جهان مصرف می‌شود.

معرفی و کشت گیاه توت

درخت توت سفید یا توت معمولی (Morus alba - L.) از خانواده موراسه است. در برخی منابع آمده است میوه های نرسیده توت دارای ماده سمی هالوسیانوژنی است. این میوه در بسیاری از مناطق جهان مصرف می‌شود.

ویژگی های درخت توت

درخت توت سفید یک درخت خزان دار است که ممکن است ارتفاع آن تا 18 متر برسد البته ارتفاع آن به طور متوسط به 10 متر هم می‌رسد. درخت مقاومی است. در ماه اردیبهشت میوه های آن می‌رسند و دانه های آن از تیر تا مرداد می‌رسند. این درخت تک پایه است یعنی گل های نر و ماده روی یک پایه قرار دارند. این درخت خود گرده افشان است. برای خاک های سبک(شنی)، متوسط (لومی) و سنگین (رسی) و در کل خاک های دارای زه کشی مناسب مناسب است.

pH مناسب برای اسیدی، خنثی و قلیایی است. این درخت همچنین می‌تواند در مناطق نیم سایه و جنگل ها رشد کند. این درخت خاک مرطوب را ترجیح می‌دهد و می‌تواند خشکی را تحمل کند. همچنین قادر به تحمل بادهای شدید است ولی نه بادهای دریایی.

توت

کاربردهای درخت توت

میوه توت به صورت تازه و خشک شده قابل است. میوه شیرین است و دارای 1.5 درصد پروتئین، 0.5 درصد چربی، 8 درصد کربوهیدرات، 0.7 درصد اسید مالیک است. اگر میوه توت خشک شود قند آن دو برابر می‌شود. در هر 100 گرم میوه توت 87.5 گرم آب، 1.5 گرم پروتئین، 0.49 گرم چربی، 8.3  میلی گرم کربوهیدرات و 13 میلی گرم اسکوربیک اسید است. برگ آن منبع سبزی خوبی است و غنی از کاروتن و کلسیم است.

توت برای تغذیه کرم ابریشم

استفاده های دارویی از درخت توت

گیاه توت سفید از گذشته های خیلی دور در طب سنتی چینی مورد استفاده قرار داشته است و از تمام قسمتهای گیاه برای بیماری های گوناگون استفاده می‌شده است.

فیبر به دست آمده از پوست تنه درختان یک ساله توت برای بافتن پارچه استفاده می‌شود. در اروپا و چین از الیاف چوب برای تهیه کاغذ استفاده می‌شود. از شاخه های نرم و تازه جوان برای بافتن سبد استفاده می‌شود. از پوست تنه توت رنگ قهوه ای هم به دست می‌آید. در عرض های شمالی مانند روسیه در مناطق حفاظت شده کاشته می‌شود.

روش مناسب تکثیر گیاه توت

به روش جنسی یعنی جوانه زدن بذر ها هم تکثیر می‌شود. بذرها برای جوانه زنی به 2 تا 3 ماه چینه سرمایی نیاز دارند. بذرها را زمانی بکارید که کاملا رسیده باشند. در حدود دی ماه در بستر مناسب و استریل در خزانه یا گلخانه کاشته شود. زمان جوانه زنی در همان بهار یا یک سال دیگر خواهد بود به همین دلیل از روش های رویشی مانند قلمه استفاده می‌شود.

جهت تکثیر گیاه توت روشهاي مختلف تکثیر جنسی و غیرجنسی(رویشی) وجود دارد اما مناسب ترین روش تکثیر به جهت حفظ ساختار ژنتیکی گیاه و عدم تفرق صفات؛ استفاده از روشهای رویشی تکثیر گیاهان نظیر پیوند، قلمه، شاخه خوابانیدن و غیره است. به جهـت سادگی، پایین بودن هزینه ها و دسترسی سریعتر به نهال توت روش قلمه زنی، آنهم با استفاده از قلمه هاي چوبی (سـخـت یـا خشبی) به عنوان بهترین و سهل الوصول ترین روش توصیه می‌گردد.

بذر توت

بستر کاشت قلمه می‌تواند؛ خاك گلدانهاي نایلونی یکبار مصرف با درصد ترکیب مشخص از ماسه، کود حیوانی و خاك باغچه باشد کـه در زیر شاسی نگهداري می‌شوند یا خاك زمین خزانه آماده شده (یعنـی زمین شخم و دیسک زده و با کود حیوانی مخلوط شده و بـه شـکـل جوي و پشته درآمده) و یا خاك خود زمین اصلی یـا مـحـل احـداث توتستان پس از انجام عملیات خاكورزي مناسب و کوددهی بـاشـد. البته کاشت قلمه در خزانه و یا گلدان روشهاي مناسب تري می‌باشند.

در صورتی که نیاز به تولید نهال در طی مدت زمان 3 الی 4 ماه و انتقال و کاشت نهال در زمین اصلی در طول سال باشد و یا زمین و امکانات مکانیزاسیون خاك ورزي و آبیاري مناسب در دسترس نباشد، روش گلدانی توصیه می‌شود. در غیر این صورت، روش تولید نـهـال در زمین خزانه؛ به دلیل داشتن مزایایی چون تولید نهال هاي یکساله با قابلیت ضد عفونی مطمئن تر و تلفات کمتر در مرحله انتقال به سرتاسر کشور و نیـز قابلیت گیرایی و جوانه زنی بهتر و بیشتر در زمین اصلی، توصیه میگردد.

انتخاب سرشاخه برای تهیه قلمه

ضروري است بخشی از توتستان هاي متشکل از درختان توت اصلاح شده با هدف برداشت سرشاخه هاي مناسب جهت تأمین قلمه مورد نیاز تکثیر درخت توت برنامه ریزي و ضمن عدم بهره برداري طی این مدت نسبت به داشت مناسب به لحاظ هرس، کوددهی، عملیات خاك ورزي، مبارزه با علفهاي هرز و آفات و بیماريها و نیز آبیاري و زهکشی اقدام شود. قلمه مناسب می‌تواند 25 تا 30 سانتی متر و از رشد سال جاری و قطعه ای از چوب سال گذشته باشد.

استفاده از سرشاخه هاي داراي طول عمر 12-8 ماهه غذایی کافی

استفاده از سرشاخه هاي داراي رشد کامل با قطر 2-1 سانت و داراي مواد انتهایی

استفاده از بخش های میانی و پایینی سرشاخه ها و حذف بخش های انتهایی

استفاده از سرشاخه های دارای جوانه سالم و بدون آسیب ناشی از آفات و عوامل بیماری زا و عاری از آفات و بیماری ها

روش کاشت قلمه درخت توت

قلمه ها باید با فاصله 10 تا 20 سانتی متر از هم کاشته شوند. قلمه ها باید برای داشتن حداکثر تماس با بستر با زاویه 45 درجه نسبت به سطح افق در بستر کاشته شوند. قلمه ها به اندازه ای که 1 تا جوانه بیرون از سطح خاک قرار بگیرند. قبل از قرار دادن قلمه در بستر با یک وسیله تیز بستر را سوراخ کنید. برای تسریع ریشه زایی قلمه ها در ارقام سخت ریشه زا بهتر است 24 ساعت قبل از کاشت، قلمه ها را در غلظت های 100 تا 300 پی پی ام هورمون اکسین و یا به مدت 2 تا 3 ثانیه در غلظت 700 پی پی ام آن فرو برده و سپس در خاک بستر خزانه کشت کنید.

داشت قلمه های توت در قلمستان

آبیاری دوره ای مناسب با تناوب هفتگی یا ده روزه با توجه به شرایط آب و هوایی و بارندگی و دمای هوا. برداشتن مالچ نایلونی بعد از گذشت 40 روز از زمان کاشت قلمه به گونه ای که به جوان ها و قلمه ها آسیبی وارد نشود.

منبع

https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Morus+alba

http://www.agrilib.ir/book_7158.pdf

منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳