کرم پیله خوار در مزارع نخود

خسارت لارو های این آفت، پس از خروج از تخم ابتدا برگچه‌هاي گياه نخود را خورده و سپس جوانه‌ها، غنچه‌ها، گلها و پيله‌ها را مورد حمله قرار مي‌دهند. خسارت اصلي اين آفت بيشتر متوجه پيله‌هاي نخود است.

مدیریت کرم پیله خوار در مزارع نخود

نخود يکي از مهمترين گياهان زراعي خانواده بقولات بوده که ازنظر اهميت در بين حبوبات، در جهان، جايگاه سوم را با توليد 11.6 ميليون تن در سطح زير کشتي معادل 13.2ميليون هکتار به خود اختصاص داده است. اين گياه يک محصول دانه‌ای مهم در  کشاورزي ديم اين مناطق به شمار مي‌رود که در تناوب با گندم ديم ضامن پايداري کشت گندم ديم مي باشد. در ايران نيز نخود مهمترين گياه از گروه حبوبات است وبيش از 50 درصد از سطح زير کشت حبوبات را به خود اختصاص داده است. درمناطق غربي ايران نخود بعد غلات درسطح وسيعي کشت مي‌شود و عملکرد محصول آن علاوه بر شرايط جوي، ميزان بارندگي ساليانه و کنترل علف هاي هرزبه ميزان آلودگي گياه به دوعامل مهم شامل بيماري برق زدگي نخود و کرم هاي پيله خوارنخود ارتباط دارد.

خسارت لارو های این آفت، پس از خروج از تخم ابتدا برگچه‌هاي گياه نخود را خورده و سپس جوانه‌ها، غنچه‌ها، گلها و پيله‌ها را مورد حمله قرار مي‌دهند. خسارت اصلي اين آفت بيشتر متوجه پيله‌هاي نخود است، بدين ترتيب که لاروها غلافها را به صورت دايره وار سوراخ نموده و داخل آنها شده و تمام يا قسمتي از دانه‌ها را مورد تغذيه قرار داده  وسپس سراغ پيله‌هاي ديگر مي‌روند و با از بين بردن چندين پيله زيان قابل توجهي به بار مي‌آورند. به طور متوسط 30 تا 40 درصد غلافها توسط اين حشره آسيب مي‌بينند که خسارتي حدود 400 کیلو گرم هکتار را در بر دارد. در شرايط مساعد، ميزان آسيب غلاف به 90 تا 95 درصد هم مي‌رسد. گفته شده يک لارو اين آفت به تنهايي مي‌تواند به 25 تا 40 عدد از غلافها آسيب برساند.

کرم پیله خوار

پروانه پیله خوار

خسارت

دستورالعمل کرم پیله خوار نخود

کشت پاییزه

کشت زودهنگام بهاره

تغییر تراکم کاشت

شخم عمیق بعد از جمع آوری محصولات

کنترل علفهای هرز

استفاده از تله های فرومونی

کنترل بیولوژیک کرم پیله خوار

کنترل بيولوژيک با استفاده از زنبورهاي ماده Habrobracon توصيه مي‌شود بسته به ميزان آلودگي مکان مورد نظر، به تعداد 1000 تا 5000 زنبوردر هکتار رهاسازي صورت مي‌گيرد. رهاسازي در مرحله نزديک به گل در حداقل چهار نقطه در هکتار انجام شود. رها سازي مجدد 10 روز بعد جهت موثرتر بودن کنترل بيولوژيک توصيه مي‌شود.

استفاده از فرآورده بيولوژيک Bt با دز توصيه شده شرکت، براي کنترل لاروهای سنين پايين تر کرم پيله خوار با توجه به تعيين دقيق زمان پاشش با استفاده از تله هاي فروموني در مناطق آلوده به اين آفت و تکرار آن به فاصله چهار روز پيشنهاد مي‌شود پاشش باید حتما در هنگام غروب آفتاب انجام شود.

زمان مبارزه شیمیایی با آفت

استفاده از تله هاي فروموني جهت رديابي آفت و تعيين زمان مبارزه بسيار مفيد هستند. با توجه به بررسي‌هاي انجام شده، پرواز شبپره‌ها در مزارع نخود غرب کشور، از اواسط ارديبهشت با بالا رفتن نسبي دماي هوا آغاز شده و تا اواسط تير ادامه مي‌يابد، از آنجايي که اوج خروج لاروها 10 روز بعد از اوج پرواز مي‌باشد و با توجه به اينکه تاريخ‌هاي تخمريزي و خروج لاروهای جوان در تدارك برنامه کنترل شيميايي آفت نقش عمد زمان مناسبي براي سمپاشي عليه کرم پيله خوار مي باشد.

کنترل شیمیایی کرم پیله خوار

براي کنترل شيميايي اين آفت حشره کش هاي ايندوکساکارب %15 SC به ميزان 200 ميلي ليتر در هکتار، تيوديکارب %80 DF به ميزان 0.75 تا يک کيلوگرم در هکتار و لوفنورون %5 EC به ميزان 300 تا 400 ميلي ليتر در هکتار در قالب مديريت تلفيقي قابل استفاده مي‌باشد.

منبع

مدیریت کرم پیله خواردر مزارع نخود-فاطمه شفقی، محمدتقی توحیدی، روشنک قربانی، علیرضا خلیل آریا و عباس خانیزاد-1399

 


منبع : فاطمه شفقی، محمدتقی توحیدی، روشنک قربانی، علیرضا خلیل آریا و عباس خانیزاد-1399
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷