کاشت کلم گل

کلم گل(Brassica oleracea var. botrytis L.) از خانوادهBrassicaceae است. کلم گل از اجداد کلم وحشی منشا گرفته است. بومی مناطق مدیترانه ای و ترکیه است. در قرن شانزدهم در فرانسه و بعدا در انگلیس کاشت شده است. بیشترین میزان تولید این محصول در آفریقای جنوبی است.

کلم گل

برگهای این گیاه اطراف گل سفید(کورد) را احاطه کرده است و محصول را از آفتاب محافظت می‌کند، تابش آفتاب می‌تواند باعث سبز شدن کورد شود. گلها به ساقه مرکزی متصل شده اند. قسمت قابل مصرف کلم گل که کورد نامیده می‌شود، در واقع گل آذین و جوانه های گل است که متورم شده است.

دمای مناسب برای رشد کلم گل

کلم گل

به طور کلی خانواده کلم ها به آب و هوای خنک نیاز دارند، به همین دلیل برای تولید در مناطق خنک کشت می‌شوند. برای اغلب خانواده کلم ها وجود یه دوره هوای خنک برای گلدهی لازم است. البته ارقام مقاوم به سرما و جوان کلم گل‌ها هم هستند که می‌توانند مدت 36 ساعت در دمای 0 درجه سانتی‌گراد بمانند.

کمترین و بیشترین دمایی که کلم گل تحمل می‌کند 0 و 30 درجه سانتی‌گراد است و بهترین رشد را در دمای 15 تا 22 درجه سانتی‌گراد دارد. کمترین دما برای جوانه زدن بذرها 7 درجه سانتی‌گراد، بهترین دمای آن 27 درجه و بیشترین دمایی که می‌تواند جوانه بزند 29 درجه سانتی‌گراد است.

دماهای بالا در دوران رشد کلم گل باعث تاخیر افتادن گلدهی و افزایش رشد رویشی کلم می‌شود و از طرفی هوای سرد هم باعث گل رفتن می‌شود و اگر در زمان مناسب و قبل از رسیدن باشد باعث بولتینگ می‌شود که به ضرر ما است. به رشد ساقه تولیدکننده بذر قبل از بلوغ بولتینگ گفته می‌شود. نوسانات دمایی هم می‌تواند باعث شود کلم به دوران قبل از بلوغ برگردد و کیفیت کورد تشکیل شده کمتر شود.

نیازهای خاک تولید کلم گل

بولتینگ

میزان کود پیشنهادی برای رشد شامل مقداری مواد آلی، کودهای شیمیایی و اوره باید بر اساس آزمایش خاک تعیین شود. آزمایش خاک مقادیر عناصر در خاک و قابل دسترس بودن آن را نشان می‌دهد. استفاده از کودهای کشاورزی به افزایش عملکرد کمک می‌کند ولی از طرفی استفاده زیاد از کودها باعث سوختگی انتهایی، توخالی شدن  داخل ساقه و قهوه‌ای شدن انتهایی و انواع پوسیدگی می‌شود. برای حفظ pH خاک بین 6.5 تا 7 می‌توان از آهک استفاده کرد در pH های بالاتر از 7.2 احتمال بروز عارضه ریشه چماغی وجود دارد. اگر pH کمتر از 6.2 باشه در پاییز یا 6 هفته قبل از کاشت از آهک استفاده شود.

مکان و خاک کلم گل

زمین کاشت کلم

کلم گل در دامنه وسیعی از خاکها کاشته می‌شود ولی بهترین عملکرد را در خاکهایی با زه کشی خوب و ظرفیت نگهداری رطوبت بالا دارد. هوموس بالا در خاک هم برای داشتن تهویه کافی لازم است و هم به نفوذ آب در خاک کمک می‌کند. اگر خاکی مقدار هوموس یا ماده آلی کمی داشته باشد استفاده از کود سبز(علوفه) و کودهای شیمیایی کشاورزی توصیه می‌شود. کلم گل در خاکهای خنثی تا کمی اسیدی در حدود 6 تا 6.5 بهترین رشد را دارد.  خاک های سبک شنی لومی برای ارقام زودرس مناسب هستند در حالی که خاکهای لومی رسی برای ارقام دیررس مناسب هستند.

تیمار بذرها

برای جلوگیری از بیماری‌ها بذرهای کلم را با قارچکش تیمار می‌کنند. با استفاده از قارچکش پلیت شود و به شکل یکنواخت پوشانده شود.

آماده کردن خاک

آماده سازی خاک برای کاشت کلم گل بسیار مهم است. فاصله بین ردیف در کشت کلم گل 91 تا 102 سانتی متر و فاصله بین بوته 30 تا 55 سانتی‌متر است. نشا ممکن است در سینی کشت یا گلدان در بستر پیت کاشته شود. برای تولید نشا برای یک هکتار مقدار 300 گرم بذر مورد نیاز است. برای کشت مستقیم مقدار 1 کیلوگرم بذر در هکتار مورد نیاز است و 2 تا 3 هفته زودتر از تاریخ کشت در زمین کاشته می‌شود.  بزرگترین کلم ها در دماهای پایین بین 10 تا 15 درجه سانتی گراد تولید می‌شود ولی اگر گیاه به بلوغ نرسیده باشد در معرض این دما قرار بگیرد بولتینگ اتفاق می‌افتد.

کوددهی کلم گل

برای تولید کلم گل موفق مقدار 130 تا 170 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنی مورد نیاز است. اگر کودهای آلی مثل کود دامی یا کمپوست بکار برود مقدار کودهای نیتروژنی را کمتر کنید. 65 تا 85 کیلوگرم از کود نیتروژنی را قبل از کشت به زمین اضافه کنید و بقیه کود را دو نوبت بعد از مستقر شدن نشا استفاده می‌کنند. کوددهی اول 7 تا 10 روز بعد از انتقال نشا و دومین زمان مصرف کودهای نیتروژنی 4 تا 6 هفته بعد از کود اول است. اگر فصل رشد مرطوب است سومین نوبت مصرف کود نیتروژنی هم 3 هفته بعد از کود دوم مصرف می‌شود. کمبود نیتروژن باعث تولید برگهای سبز تیره در کلم گل می‌شود یا ممکن است زرد روشن شده و در نهایت ریزش کند.

کودهای فسفره

یک آزمایش خاک مقدار سطح فسفر خاک را مشخص می‌کند. فسفر برای توسعه و رشد ریشه گیاه کلم مورد نیاز است و آب و هوای خنک و سرد جذب آن را کمتر می‌کند. بهترین روش مصرف کودهای فسفره قبل از کاشت است. علائم کمبود فسفر به شکل رشد آهسته و بلوغ با تاخیر است.

کودهای پتاسیمی

آزمایش خاک مقدار عنصر پتاسیم را هم مشخص می‌کند. زمان استفاده از پتاسیم در پاییز همزمان با شخم است. مقدار پتاسیم زیاد باعث افزایش عارضه سوختگی انتهایی یا Tip burn می‌شود.

گوگرد

کلم‌ها به مقدار گوگرد بالایی نیاز دارند و در خاکهای شنی با مواد آلی پایین مقدار سطح سولفات ممکن است کم باشد. علائم کمبود گوگرد ابتدایی در بین رگبرگها دیده می‌شود. استفاده از ترکیبات گوگردی و یا گچ کشاورزی در این خاک‌ها توصیه می‌شود.

منیزیم

علائم کمبود منیزیم ابتدا در برگهای مسن و به شکل بین رگبرگی دیده می‌شود. وقتی زرد شدن شدید باشد لکه‌های بنفش ممکن است در نزدیک حاشیه برگها دیده شود.

کودهای کم مصرف

کمبود بر ممکن است باعث توخالی شدن ساقه‌ها، تغییر رنگ ساقه، ترک خوردن، پیچش برگها، تغییر شکل جوانه‌ها و در نهایت قهوه‌ای شدن کوردها می‌‌شود.

آبیاری کلم گل

وجود آب کافی برای داشتن محصول موفق کلم گل مورد نیاز است. در کاشت مستقیم برای اینکه دانهال به خوبی مستقر بشود هر 3 روز یکبار آبیاری انجام شود. آبیاری برای خنک کردن گیاه در دوران تابستان استفاده می‌شود. اضافه کردن کود به سیستم آبیاری هم می‌تواند کوددهی را آسانتر کند.  مقدار آب مورد نیاز برای کلم گل هر 5 تا 7 روز یکبار به مقدار 25 میلی‌متر است.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی

منبع

Cauliflower auliflower (Brassica oleracea var. Botrytis)- Department of Agriculture, Forestry and Fisheries-2012


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱