نکات احداث باغ بادام

آسیب یخ زدگی در بادام در فصل بهار ابتدا با قهوه ای شدن داخلی و سپس ریزش میوه ها خود را نشان می‌دهد. این آسیب در بخش های پایینی درختان بیشتر است. جوانه های خفته درخت بادام تا منفی 25 درجه سانتی گراد، مرحله صورتی منفی 6 درجه سانتی، مرحله گلدهی در دمای منفی 2 و شکوفه های جوان صفر درجه سانتی گراد آسیب می‌بینند.

دلایل ریزش میوه در درختان بادام

عدم تامین نیاز سرمایی کافی در مناطق گرمسیری که باعث بیدار شدن ناقص و یا گل انگیزی نا مناسب می‌شود. آسیب سرمازدگی، آب و هوای نا مناسب و گرده افشانی نا کافی.

زمان گلدهی بادام

زمان گلدهی در بادام تحت تاثیر سه عامل: گرده افشانی- بارندگی و سرمازدگی است. گلدهی 25 تا 28 روز ممکن است طول بکشد. بادام یک گیاه خود گرده افشان و دگر گرده افشان است. البته تعدادی رقم خود گشن هم وجود دارد. بادام برای گرده افشانی به زنبور عسل نیاز دارد. گرده افشانی برای داشتن عملکرد مناسب ضروری است. بادام برای تولید اقتصادی نیاز به ارقام گرده زا نیاز دارد که باید در ردیف های جداگانه کاشته بشوند تا در زمان برداشت به روش تکاندن میوه دو رقم با هم مخلوط نشود. البته رفتار زنبورها که تحت تاثیر دما، باد و باران است هم بر گرده افشانی بادام موثر است.

بادام

شرایط عمومی کاشت درختان بادام

دما

بادام مخصوص مناطق گرم تا نیمه گرمسیری و محصول مناطق مدیترانه ای است که زمستان هایی معتدل و تابستان هایی گرم و بدون بارندگی و رطوبت دارند. درختان بادام دارای حداقل نیاز سرمایی حدود 200 تا 600 ساعت دمای کمتر از 7 درجه سانتی گراد هستند. حداقل دمای قابل تحمل بادام منفی 2.2 درجه سانتی گراد است به طوری که دمای منفی 0.5 درجه سانتی گراد ممکن است درخان جوان را کاملا از بین ببرد.

بارندگی

بارندگی در دوره رشد و گلدهی بادام مضر است. زیرا بارندگی فعالیت زنبورهای عسل را کاهش داده و در نتیجه تشکیل میوه هم کاهش میابد. بارندگی در طی بهار و تابستان باعث افزایش ابتلا به بیماری های قارچی و باکتریایی میوه ها می‌شود. حتی قبل از برداشت ممکن است سبب بیماری قارچ رایزوپوس روی میوه ها شود. بادام به خشکی تحمل بالایی دارد(حداقل نیاز آبی بادام حدود 300 میلی متر است البته مقدار آب 600 میلی متر برای پرورش بادام مناسب تر است) به طوری که برخی ارقام آنها قابل کشت دیم هستند.

یخ زدگی

آسیب یخ زدگی در بادام در فصل بهار ابتدا با قهوه ای شدن داخلی و سپس ریزش میوه ها خود را نشان می‌دهد. این آسیب در بخش های پایینی درختان بیشتر است. جوانه های خفته درخت بادام تا منفی 25 درجه سانتی گراد، مرحله صورتی منفی 6 درجه سانتی، مرحله گلدهی در دمای منفی 2 و شکوفه های جوان صفر درجه سانتی گراد آسیب می‌بینند.

خاک

بادام خاکهای با زه کشی، سبک و شنی را ترجیح می‌دهند. در خاکهای آهکی به انواعی از بیماری های خاکزاد حساس می‌شوند. بادام در خاکهای عمیق، لومی با زه کشی خوب رشد خوبی دارد. البته در خاکهای فقیر هم می‌تواند رشد داشته باشد.

شوری خاک

آستانه حساسیت بادام به شوری 1.5 میلی زیمنس بر سانتی متر، کاهش عملکرد در 2 میلی زیمنس بر سانتی متر، 25 درصد کاهش عملکرد در شوری 2.8 میلی زیمنس بر سانتی متر و 50 درصد کاهش محصول در شوری 4 میلی زیمنس بر سانتی متر اتفاق می‌افتد. بیشتر غلظت کلر در خاک که برای بادام قابل تحمل است 350 پی پی ام است. بادام به نمک اضافه هم حساس است.

باغ بادام

pH

بادام در دامنه وسیعی از اسیدیته قابل رشد است ولی بهترین رشد آن در 5.5 تا 8.5 است.

تکثیر درختان بادام

بادام روی پایه های به دست آمده از بذر یا پاجوش ها پیوند زده می‌شود. در بیشتر مناطق مدیترانه ای کشت بذر بیشتر مرسوم است ولی در این روش یکنواختی و شباهت بین بادام ها کم است و حتما باید پیوند زده شوند. برای تکثیر بادام قلمه خیلی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد چون ریشه دهی قلمه ها ضعیف است.

پایه هلو برای بادام

پایه هلو برای بادام قدرت رشدی بالایی نسبت به پایه های بذری دارند. پایه های هلو نسبت به بیماری گال طوقه، ورتیسیلیوم، پوسیدگی بلوطی ریشه و فایتوفتورا مقاوم تر هستند.

پایه بذری بادام

این روش بیشتر برای تولید پایه برای پیوندک روی  آن استفاده می‌شود و برای باغات متراکم مناسب نیستد. این پایه ها برای خاکهای آهکی و بدون آبیاری مناسب هستند. این پایه ها به خشکی نسبت به درختان هلو مقاوم تر هستند.

هیبرید بین هلو و بادام این پایه ها از نظر حساسیت به بیماری ها مشابه بادام هستند.

برداشت بادام

در بسیاری از کشورهای پیشرفته شیکرهایی برای برداشت بادام وجود دارد. البته در سالهای اول به دلیل عدم مقاومت تنه ها از این روش برای برداشت استفاده نمی‌شود. در مناطق کمتر توسعه یافته بوسیله دست تکانده می‌شوند. بادام ها برای خشک شدن باید 1 تا 2 هفته روی زمین بمانند. در شرایط بارندگی، رطوبت و آفات بالا محصول باید زودتر برداشت شود تا دچار بیماری نشود.

برداشت بادام

منبع

https://www.haifa-group.com/almond-fertilizer


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸