معرفی و روش کاشت گیاه گردو

گیاه گردو با نام علمی Juglans regia داری گونه‌های زیادی است و یکی از محصولات مهم مناطق معتدله است. ارتفاع این درخت تا 30 متر می‌رسد. گیاهی خزان کننده با برگ‌های پهن و مرکب و گل‌های نر و ماده که جداگانه روی یک درخت می‌باشند.

معرفی گیاه گردو

گیاه گردو با نام علمی Juglans regia داری گونه‌های زیادی است و یکی از محصولات مهم مناطق معتدله است. ارتفاع این درخت تا 30 متر می‌رسد. گیاهی خزان کننده با برگ‌های پهن و مرکب و گل‌های نر و ماده که جداگانه روی یک درخت می‌باشند.

انواع گردوی ایرانی: گردوی میوه خوشه‌ای، همدان و تویسرکان، شهمیرزاد سمنان، گردوی سوزنی، گردوی کاغذی، ماکویی، سنگی و مازندرانی

کاشت گردو:

روش بذری مستقیم:

در این روش زمین به عمق 25 تا 30 شخم و دیسک زده می‌شود. به فواصل مناسب گودال‌هایی به عمق 20 سانتی‌متر حفر می‌کنیم و کف گودال 10 سانتی‌متر خاک ریخته و در هر گودال 3 عدد گردو قرار می‌دهیم و روی آن خاک با نفوذپذیری خوب می‌ریزیم. بذرهای انتخابی باید سالم و دارای قوه نامیه باشد.

روش کاشت در خزانه:

در این روش ابتدا زمین شخم و دیسک زده می‌شود و کود دامی پوسیده در پاییز به زمین اضافه می‌شود. در اواخر زمستان گودال‌ها حفر شده و بذرها داخل گودال‌ها قرار داده می‌شود. در عمق 30 سانتی‌متری زیر گودال‌ها یک ردیف آجر قرار می‌دهیم تا در زمان انتقال نهال از نهالستان به زمین اصلی ریشه اصلی آسیب نبیند.

کاشت نهال در زمین اصلی:

ابتدا گودال‌هایی به طول و عرض و عمق 80 سانتی‌متر ایجاد کرده در ته گودال ترکیبی از کود دامی پوسیده و خاک مرغوب ریخته و ریشه را به محلول حاوی کود گاوی پوسیده، خاک رس و آب آغشته کرده و در گودال قرار داده و گودال را با خاک پر می‌کنیم. انتقال نهال در زمان خواب نهال انجام شود. بعد از کاشت آبیاری انجام داده و در صورت بادخیز بودن منطقه از قیم استفاده می‌کنیم.

یکی از اهداف مهم در برنامه های اصلاحی افزایش عملکرد است. عملکرد در خشک میوه ها تحت تأثیر عوامل زیر می باشد:

تعداد گل های ماده تولید شده: که براساس تعداد جوانه‌هایی که در هر سال رشد می‌کنند، تعداد گل‌های موجود در هر شاخه تعیین می‌شود.

درصد تشکیل میوه: برخی ارقام مانند فرانکت تنها باردهی انتهایی دارند و در انتهای هر شاخه معمولا یک یا دو میوه تولید شود اگر 100 درصد  تشکیل میوه داشته باشیم بازهم محصول کمی تولید می‌کند.

اما در ارقامی مانند پاین با داشتن باردهی جانبی علاوه هم میزان محصول بیشتری تشکیل می‌شود و از نظر سرعت باردهی هم بیشتر از ارقام انتهایی میوه ‌می‌دهند.


 

اندازه میوه: اگرچه بزرگی میوه تأثیری بر روی عملکرد ندارد، اما معمولاً خشک میوه‌های بزرگتر درصد مغز بیشتری دارند. بهترین وسیله اندازه‌گیری اندازه خشک میوه، وزن مغز است. اکثر ارقام امروزی 5 تا 7 گرم مغز دارند و ارقام جدید 7 تا 9 گرم وزن دارند. یکی از اهداف اصلاحی رساندن وزن مغز به 10 تا 12 گرم است.

باردهی جوانه جانبی

مهمترین بخش عملکرد که می تواند از طریق بهنژادی دستکاری شود، باردهی جوانه جانبی می باشد. در این نوع میوه دهی، جوانه های جانبی فصل جاری تولید گل می کنند. ویژگیهای باردهی جانبی یک فاکتور مهم در تعیین میزان عملکرد است. وارقامی که باردهی جانبی دارند تعداد میوه بیشتری تولید می‌کنند. این ارقام به طور متوسط سه سال زودتر از آنهایی که به صورت انتهایی میوه می‌دهند به سن باردهی می‌رسند و عملکرد خیلی بالاتر و همچنین بطور منظم محصول می‌دهند. گزارش شده که ارقام دارای باردهی جانبی به علت زود برگدهی، حساس به بلایت باکتریایی هستند، لذا باید ارقام دارای باردهی جانبی که دیربرگ هستند انتخاب شوند.

کیفیت مغز و پوست

کیفیت مغز وابسته به مقدار رطوبت پوسته سخت، ضخامت پوسته سخت، اندازه میوه و رنگ مغز دارد. عوامل مهمی که بر روی کیفیت و کمیت مغز تأثیر می گذارند تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی قرار دارند.

از علل چروکیدگی مغز می توان به نکات زیر اشاره کرد:

خسارت حشرات (شته ها و کنه ها)

خسارت بیماری ها (ریزش برگ در اثر آنتراکنوز)

از دست دادن آب

خسارت ناشی از گرما که حساسیت به آن تحت کنترل عوامل ژنتیکی است و برخی ارقام در سایه محصول بیشتری تولید می‌کنند.

اگر درختان گردو در شرایط یکسان رشد کرده باشند طعم نسبتاً مشابهی دارند. همچنین درختانی تحت تنش میوه خوش طعم تری تولید می کنند. محتویات روغن، بویژه اسیدهای چرب غیر اشباع توسط عوامل محیطی کنترل می شوند.

مقاومت ارقام به کپک مختلف است و برخی ارقام حساس تر هستند. قسمتی از این موضوع مربوط به خسارت ناشی از گرماست، بطوریکه حتی مقادیر جزئی از گرما نیز میوه را به کپک حساس تر می کند.

کثیف بودن مغز در اثر صدمات وارده به پوست سخت نظیر، سوراخ شدن یا شکسته شدن ایجاد می شود.

ارقام دیررس معمولاً دارای مغز روشن می‌باشند که احتمالاً مربوط به زمان رسیدن در هوای خنک تر است.

منابع:

جواد مجتهد، کمالی و عزیزی و عباس زاده.کتاب گردو. 1395. وزارت جهاد کشاورزی معاونت امور باغبانی دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک

گردو و گردوکاری، نشریه ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲