معرفی بیماری های مهم گلابی

علائم بیماری اسکب گلابی روی برگها و میوه های گلابی دیده می‌شود. برگهای آسیب دیده ممکن است پیچ خورده و لکه های سیاهی روی آنها دیده شود. این لکه ها به صورت مخملی روی برگها دیده می‌شود و ممکن است تمام برگ را احاطه کند

معرفی بیماری های مهم گلابی

اسکب گلابی

این بیماری روی برگها و میوه های گلابی دیده می‌شود. برگهای آسیب دیده ممکن است پیچ خورده و لکه های سیاهی روی آنها دیده شود. این لکه ها به صورت مخملی روی برگها دیده می‌شود و ممکن است تمام برگ را احاطه کند. برگها ممکن است بعدا به صورت آفتاب سوخته دیده شوند و در اطراف لکه ها اسپورهایی هم دیده شود. میوه های آلوده شده تتغییر شکل داده و ممکن است حتی ترک بخورند.

این قارج بیشتر روی برگها و میوه های آلوده ریخته شده روی سطح زمین باقی و به مقدار کمی روی شاخه های درختان زمستان گذرانی می‌کنند. در بهار که جوانه ها در حال باز شدن هستند اسپورهای هوازی روی برگهای تازه باز شده، کوفه ها و میوه چه ها قرار می‌گیرند، و آنها را آلوده می‌کنند. این بیماری در مناطقی که در بهار مرطوب هستند بیشتر دیده می‌شوند.

اسکب

پوسیدگی طوقه درختان گلابی

این بیماری نوعی قارچ به نام فایتوفتورا است که به قسمتهای پایینی تنه درختان و ریشه ها حمه می‌کند. بیشترین آلودگی در محل اتصال تنه درختان به ریشه ها بوجود می‌آیند. پوست تنه های آسیب دیده قهوه ای شده و اغلب نرم است و وقتی مرطوب می‌شود لزج می‌شود. در نزدیکی کامبیوم ها یا آوندها خطوط تیره رنگی در اطراف و حاشیه محل زخم دیده می‌شود و با گذر زمان تمام بافت می‌میرد. پیشرفت زخم سریع است و به صورت افقی و عمودی گسترش پیدا می‌کند. نتیجه نهایی پوسیدگی یقه ریشه یا تنه مرگ تمام درخت است.

قارچ عامل بیماری پوسیدگی طوقه درختان گلابی زمستان را درون بافت پوست آسیب دیده درختان دیده می‌شود. با رسیدن اسپورهای جدید آلودگی توسط باد یا آب به سایر بافتها هم منتقل می‌شود. در شرایطی بارندگی زیاد باشد یا خاک از آب اشباع باشد به این بیماری حساس تر می‌شود.

پوسیدگی طوقه

بیماری سفیدک سطحی درخت گلابی

زمان بروز بیماری سفیدک سطحی درختان گلابی بعد از باز شدن جوانه ها و تبدیل شدنشان به برگ در بهار است. لکه های کوچک به رنگ سفید یا خاکستری پودری روی سطح برگ و روی سطح زیرین برگها دیده می‌شوند. برگهای آسیب دیده بلندتر و باریک تر از برگهای معمولی شده و لبه های آن چین می‌خورند. شاخه ها و ساقه های بوسیله لایه ای از پودر سفید رنگ پوشیده می‌شوند. میوه های آلوده شده کوچک شده دفرمه می‌شوند و سطح سختی را تشکیل می‌دهند.

قارچ عامل بیماری به صورت میسلیوم روی شاخه ها و جوانه وجود دارند و بوسیله باد یا آب به جوانه های سالم هم منتقل می‌شوند.

سفیدک گلابی

بیماری لکه برگی گلابی

لکه های ایجاد شده روی برگها در اواخر بهار و اوایل تابستان دیده می‌شود. این لکه های قهوه ای رنگ به قطر 3 تا 5 میلی متر تا 1 سانتی متر ممکن است متفاوت باشند. این لکه ها گرد، قهوه ای و با حاشیه بنفش رنگ هستند. با گذر زمان لکه ها به رنگ قهوه ای سوخته یا خاکستری در می‌آیند. برخی لکه های ثانویه ایجاد شده روی برگ هم ممکن است دارای حاشیه نا منظم باشند و شکلهای نا نتقارن داشته باشند. برگهایی که به شدت آسیب دیده اند اغلب ریزش می‌کنند و درخت ریزش بیش از حد برگ خواهد داشت. روی میوه های آلوده شده لکه های کوچک، تیره و جوش مانندی به شکل عدس دیده می‌شود. علائم اولیه آلودگی در حدود یک ماه بعد از ریزش گلبرگها در سال جاری ایجاد می‌شود. شرایط مناسب برای این بیماری وجود دماهای بین 25 تا 30 درجه سانتی گرادو رطوبت نسبی بالا است. آلودگی در صورتی که برگها و شاخه ها 5 تا 6 ساعت مرطوب باشند شروع به ایجاد می‌شوند.

لکه قهوه ای

شانکر درخت گلابی

بیماری شانکر اغلب روی تنه درختان دیده می‌شوند. علائم روی برگ اوایل بهار وقتی که برگها از جوانه ها خارج می‌شوند دیده می‌شود. این لکه ها کوچک، بنفش روی سطح برگها به صورت دایره هایی به اندازه 3 تتا 6 میلی متر دیده می‌شوند. برگهایی که به شدت آلوده شدند کم کم زرد شده و میریزند. روی میوه ها لکه های لایه لایه هم مرکز با رنگهای قهوه ای و سیاه پشت سرهم دیده می‌شود. قارچ عامل این بیماری روی بقایای برگها و میوه ها یا خاک وجود دارد. در تابستان شروع به تکثیر می‌کند. شرایط مناسب برای گسترش این بیماری دمای 20 تا 24 درجه سانتی گراد و رطوبت بالا اس باعت. آسیب یخبندان زمستانه و بهاره و آفتاب سوختگی پوست تنه باعث افزایش حساسیت نسبت به این بیماری می‌شود.

شانکر گلابی

منبع

https://vikaspedia.in/agriculture/crop-production/integrated-pest-managment/ipm-for-fruit-crops/ipm-strategies-for-pear/pear-diseases

 

 


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴