مدیریت تغذیه درختان پسته

در تغذیه درختان پسته 4 نکته بسیار مهم است، مقدار درست از کود مناسب، در زمان مناسب و در مکان مناسب مصرف شود. تشخیص اینکه کدام یک از مواد غذایی و در چه زمانی مورد نیاز درختان پسته است و انتخاب نوع کود مناسب هم بسیار با اهمیت است. همچنین باید بدانیم هر نوع کود را به چه روشی به درختان بدهیم.

معرفی درخت پسته

درخت پسته (Pistacia vera) یکی از مهم ترین درختان میوه خشکباری تجاری در طی 50 سال اخیر در ایران است. استان کرمان بخصوص شهر رفسنجان بیشترین تعداد ارقام با ویژگی های قابل شناسایی را نسبت به سایر شهرها و حتی کشورهای دیگر دارد. در سال 2004 سهم ایران در مناطق کشت شده 53 درصد بوده است. در سال 2003 سطح زیر کشت پسته در کرمان 45.5 درصد و رفسنجان 20.6 درصد از کل سهم پسته کاری جهان را داشت. مقدار عناصر مورد نیاز درختان پسته با وجود اهمیت و محبوبیت بالایی که دارند به ندرت مورد مطالعه قرار می‌گیرند. درختان پسته هم مانند همه درختان برای رشد متعادل خود به 14 عنصر ضروری نیاز دارند. این عناصر غذایی بر اساس مقدار و نقشی که در گیاهان دارند، به دو گروه عناصر پر مصرف مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد و عناصر کم مصرف مانند آهن، منگنز، کلر، مس، روی، نیکل و مولیبدن هستند. هر کدام از این عناصر برای در فرآیند خاصی در داخل گیاه نقش دارند. داشتن عملکرد مناسب و داشتن کیفیت بالا در پسته با به دست آوردن مقدار مورد نیاز عناصر گیاه حاصل می‌شود.

مدیریت تغذیه درختان پسته

در تغذیه درختان پسته 4 نکته بسیار مهم است، مقدار درست از کود مناسب، در زمان مناسب و در مکان مناسب مصرف شود. تشخیص اینکه کدام یک از مواد غذایی و در چه زمانی مورد نیاز درختان پسته است و انتخاب نوع کود مناسب هم بسیار با اهمیت است. همچنین باید بدانیم هر نوع کود را به چه روشی به درختان بدهیم.

انتخاب کود مناسب برای درختان پسته

قیمت مناسب، انتخاب اینکه کود مناسب دارای یک عنصر باشد یا چند عنصر، حالت کود مورد نظر، مایه، جامد محلول در آب و یا جامد باشد و خاکی مصرف شود. تخمین مشکل نشت و شستشوی کود و یا تبخیر کودها، و اینکه آیا خاک را شور یا اسیدی یا قلیایی می‌کند یا نه هم باید در انتخاب کود دقت شود. برای مثال کود آهن کلاته EDDHA به صورت خاکی باید استفاده شود.

کوددهی در مراحل حساس رشد درختان پسته

مصرف محلولپاشی در آخر فصل رشد با عنصر بر

مصرف محلولپاشی کودهای حاوی روی و مس

الگوی جذب هر کدام از عناصر توسط درختان که به دمای خاک، بارندگی، کودآبیاری و شستشوی کود. در فصل رشد بهاره و شروع فلش رشدی پسته مقدار مصرف کودهای نیتروژن زیاد و در مرحله تشکیل مغز مصرف پتاسیم و فسفر زیاد است.

روش های مصرف کودها در درختان پسته

کودآبیاری: استفاده از این روش باعث رسیدن بهتر کودها به ریشه ها و جذب سریعتر عناصر توسط ریشه ها می‌شود.

روش محلولپاشی برگی: این روش برای مصرف عناصر خاص در زمان خاص است.

روش چالکود یا پخش خاکی: این روش به آبیاری نیاز ندارد. این روش برای تقویت خاک است. در پخش خاکی به بارندگی برای برای رفتن داخل خاک نیاز دارد.

تعیین مقدار کودها در پسته

برای تعیین مقدار کودهای نیتروژن، پتاسیم و فسفر باید به مقدار محصول و الگوی جذب عناصر دقت شود. از بررسی های چشمی، قدرت رشد و میزان باردهی برای تعیین نیاز کودی می‌توان کمک گرفت. برخی عناصر مانند روی و بر را به روش محلولپاشی به کار ببرید. از آنالیزهای خاکی معمول برای تشخیص مقدار عناصر موجود در خاک، اسیدیته، سدیم و شوری خاک استفاده کنید. همچنین تجزیه برگی هم در ماههای تابستان برای تعیین مقدار عناصر موجود در درختان استفاده کنید.

کوددهی درختان پسته جوان

تغذیه درختان جوان پسته و نهال ها به سه روش پیش از کاشت، تغذیه با نیتروژن و محلولپاشی برگی انجام می‌شود. تغذیه پیش از کشت با استفاده از کودهای فسفره، مواد آلی ارگانیک و آهک و گچ انجام می‌شود. کوددهی نیتروژن درختان پسته جوان به صورت منظم در چند نوبت و به مقدار بسیار کم انجام می‌شود.  این تغذیه باعث استقرار قوی درختان می‌شود. تغذیه برگی درختان با استفاده از عناصر روی و مس.

علائم کمبود عناصر در درختان پسته

کمبود نیتروژن

کمبود ازت

کمبود مس

کمبود مس

کمبود آهن

کمبود اهن پسته

مسمومیت به دلیل شوری زیاد در پسته

شوری زیاد پسته

کمبود آهن و مولیبدن

کمبود آهن در پسته

مراحل کوددهی درختان پسته

زمان مصرف کودها در پسته در مراحل زیر انجام می‌شود. تورم جوانه ها(اواخر اسفند تا اوایل فروردین)، ارزنی شدن (اوایل اردیبهشت)، دو هفته بعد از ارزنی شدن(اواسط اردیبهشت)، شروع مرحله استخوانی شدن(اواخر اردیبهشت)، دو هفته بعد از استخوانی شدن(اواسط خرداد)، به مغز رفتن (اوایل تیر تا اواخر مرداد)، بعد از برداشت و کوددهی زمستانه (اواخر فصل پاییز تا آخر زمستان) است.

 منابع

http://www.pgai.com.au/wp-content/uploads/2013/01/BT-PGAI-presentation-2015.pdf


منبع : http://www.pgai.com.au/wp-content/uploads/2013/01/BT-PGAI-presentation-2015.pdf
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳