مدیریت بیماری سفیدک داخلی خیار در گلخانه

بیماری سفیدک داخلی کدوئیان یکی از مهم ترین بیماری ها در محصولات جالیزی است که بیشتر در مناطق و شرایط مرطوب و در گلخانه ها دیده می‌شود. راههای پیشگیری و کنترل این بیماری در این مطلب برای کشاورزان معرفی شده است.

مدیریت بیماری سفیدک داخلی خیار در گلخانه

بیماری سفیدک داخلی خیار یکی از بیماری های مهم خانواده کدوییان است که بیشتر در کشت خیار در گلخانه یا زیر پلاستیک به دلیل زیاد بودن رطوبت ایجاد می‌شود. شرایط محیطی مانند رطوبت بالا، خیس بودن سطح برگ و دمای بین 16 تا 22 درجه سانتی گراد باعث گسترش زیاد این بیماری می‌شود و هر ساله خسارت زیادی به خیار وارد می‌کند.

علایم بیماری سفیدک داخلی خیار

علائم اولیه این بیماری بعد از خیس شدن سطح برگها و درجه حرارت کمتر از 18 درجه سانتی گراد با جوانه زدن اسپور قارچ در سطح زیرین برگها شروع می‌شودو در ابتدا علائم به صورت لکه های سبز کم رنگ در پهنه برگ ظاهر شده و کم کم لکه های سبز رنگ به زردی رفته و با رگبرگ ها محدود می‌شوند. این لکه ها در برگ های میانی بوته ایجاد شده و در شرایط مساعد کل برگهای بوته را آلوده می‌کند.  

سفیدک داخلی

پشت برگ سفیدک داخلی

در آب و هوای مرطوب در سطح زیرین برگ در مقابل لکه ها یک لایه از اندام عامل بیماری که اسپورهای قارچ می‌باشند به رنگ خاکستری کم رنگ تا سیاه دیده می‌‌شود. اسپورها در هوای مرطوب می‌توانند به گلخانه های اطراف و یا حتی فاصله های دور بوسیله باد و یا لباس کارگران و وسایل کشاورزی انتقال پیدا می‌کند. با جوانه زدن اسپور و نفوذ آن به داخل برگ بعد از حدود 24 ساعت اسپورهای جدید بوجود می‌آیند که قادرند برگهای مجاور را آلوده کنند.

قارچ عامل بیماری در دمای 10 تا 26.5 درجه سانتی گراد گیاهان را آلوده کرده و دمای مطلوب برای گسترش آن 16 تا 18 درجه سانتی گراد می‌باشد. عامل بیماری سفیدک داخلی خیار در زمستان روی بقایای گیاهی زمستان گذرانی می‌کند و این اسپورها می‌توانند در سرما یا هوای خشک زنده بمانند. هنگامی که گیاهان حساس در زمین کاشته شوند این اسپورها جوانه می‌زند و از راه روزنه های موجود در سطح برگ وارد بافت گیاه می‌شود. در اکثر نواحی قارچ به صورت اسپور در روی بقایای گیاهی و سایر گیاهان میزبان از خانواده کدوئیان و علف های هرز به سر برده و در اوایل بهار به مزارع و گلخانه های مجاور انتشار می‌یابد.

روش های مدیریتی سفیدک داخلی خیار

حذف و جمع آوری برگ های آلوده و از بین بردن آنها

کاهش مصرف کودهای ازته که باعث تردی اندام گیاهی گردیده و شرایط را برای فعالیت بهتر قارچ فراهم می‌نماید از طرفی مصرف کودهای پتاسه بر اساس آزمون خاک موجب خشبی شدن سلول های برگ و اندام جوان گیاه شده و مقاومت آن را در برابر بیماری افزایش می‌دهد.

جلوگیری از آب ریزش سقف گلخانه با استفاده از دوپوش نمودن سقف و کاهش رطوبت گلخانه در طول شب در محدوده دمای 20 درجه سانتی گراد که مانع تشکیل شبم روی برگها گردیده و از خیس شدن آنها و ایجاد بیماری جلوگیری می‌کند.

عدم آبیاری گلخانه در روزهای ابری و هنگام عصر برای کاهش رطوبت گلخانه در شب.

علائم سفیدک

روش های شیمیایی

مبارزه با این بیماری یک در زمان شروع آلودگی و به محض ظهور لکه های منفرد زرد رنگ روی برگها باید از قارچکش هایی مانند اکوویشن پرو به میزان 0.2 در هزار و اکسی کلرور مس به میزان 2 در هزار. در مرحله ای که بوته ها آلوده شده و اندام زایشی قارچ در پشت برگها مشاهده می‌شود می‌توان از قارچکش های جلوگیری کننده مانند اکوویشن پرو به عنوان پیشگیری کننده و قارچ کش اینفینیتو به میزان 2 در هزار و رانمن 0.5 در هزار به عنوان معالجه کننده استفاده می‌شود.

نکات مهم در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار

تهویه مناسب در گلخانه با خارج کردن رطوبت اضافی و جلوگیری از تغییرات دمایی شبانه روز

جلوکیری از ورود عامل بیماری زا از طریق کفش، لباس و وسایل آلوده به داخل گلخانه.

استفاده از کودهای پتاسه و کاهش میزان مصرف کودهای ازته.

حذف و از بین بردن برگهای آلوده به عامل این بیماری و از بین بردن آنها.

در مجاورت گلخانه ها باید از کشت محصولات زراعی مانند کدوئیان و رشد علف های هرز که میزبان ثانویه عامل بیماری هستن خودداری نمود.

منبع

مدیریت بیماری سفیدک داخلی در گلخانه(بیماری سرخه)- دکتر محمد نصر اصفهانی و مهندس صادق جلالی


منبع : مدیریت بیماری سفیدک داخلی در گلخانه(بیماری سرخه)- دکتر محمد نصر اصفهانی و مهندس صادق جلالی
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵