مبارزه با مگس خربزه و مگس جالیز

میزبان این آفت انواع خربزه، طالبی، کدو و هندوانه است و در کشور بیشتر در استان های فارس، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، خراسان رضوی و جنوبی، سمنان و دشت ورامین دیده می‌شود.

مگس خربزه

میزبان این آفت انواع خربزه، طالبی، کدو و هندوانه است و در کشور بیشتر در استان های فارس، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، خراسان رضوی و جنوبی، سمنان و دشت ورامین دیده می‌شود.

مگس خربزه

نسل های مگس خربزه

نسل اول که شامل تخم، لارو، شفیره و حشره بالغ است از تیر تا مرداد ماه ادامه دارد ادامه نسل اول، دوم یا سوم از سال قبل از فروردین، اردیبهشت و خرداد به شکل شفیره و سپس بالغ وجود دارد. نسل سال گذشته به شکل حشره کامل ممکن است در تیرماه تخم بگذارد و این تخم در مراحل مختلف از لارو تا شفیره برای سال بعد باقی بمانند. نسل دوم آفت که به شکل حشره بالغ در شهریور، یا به شکل تخم، لارو و شفیره در مرداد ماه باشد. نسل سوم این آفت در شهریور به شکل تخم یا لارو و در ماههای مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند به شکل شفیره هستند.

این آفت اواخر تابستان، پاییز، زمستان و قسمتی از بهار را به شکل شفیره در خاک می‌گذراند. در خرداد ماه به حشره کامل تبدیل شده و جفت گیری کرده و در زیر پوست میوه های تازه تشکیل شده که به اندازه گردو هستند تخم می‌گذارند. اکثرا تخمها را به شکل انفرادی و در عمق نهایت 1.5 میلی متری می‌گذارند. تعداد تخم گذاشته شده توسط هر مگس بین 63 تا 144 عدد می‌باشد. لاروها پس از 2 تا 5 روز از تخم خارج می‌شوند. لاروها بعد از 9 تا 15 روز تغذیه از میوه از آن خارج شده و به شکل شفیره وارد خاک می‌شوند. در مناطق سرد ممکن است در سال سه نسل داشته و در مناطق گرمسیر و جنوبی ممکن است چهار نسل داشته باشد.

خسارت مگس خربزه

خسارت مگس خربزه
خربزه

این آفت زمانی که میوه کوچک است در زیر پوست آن تخم گذاری کرده و خسارت توسط مرحله لاروی به میوه وارد می‌شود. سوراخ هایی که توسط آفت در میوه ایجاد می‌شود باعث ورود انواع عوامل بیماری زا می‌شود.

راههای مبارزه با آفت

قبل از کاشت، بذور خربزه باید با قارچکش‌ ضدعفونی شوند تا دچار بوته میری و آفت تریپس نشود. قبل از کاشت خربزه باید شخم زده شود. کشت خربزه باید زود انجام شود تا قبل از رسیدن به زمان تخم گذاری آفت پوست میوه سفت شود. کمترین میزان آلودگی در تاریخ کشت ابتدا و اواسط اردیبهشت است.  کشت گیاهان تله و شخم زدن و یا سم پاشی آخر فصل زراعی ، بلافاصله بعد از برداشت محصول، زمانی که بوته ها سبز یا دارای میوه ریز هستند انجام شود. برای از بین بردن فاز زمستان گذران آفت در مرحله شفیره از یخ آب زمستانه استفاده می‌شود.

کشت ارقام مقاوم

از بین ارقام خربزه، ارقام خاتونی تربت جام، محلی مشکان، محولاتی، کلاته سنجری بیشترین آلودگی را داشته و ارقام میرنچی کرمانشاه، زرد کرج 757 و هانی دیو کمترین آلودگی به این آفت را دارند.

مبارزه شیمیایی با آفت مگس خربزه

سم پاشی باید در زمانی که اندازه میوه به اندازه گردو رسید در سه نوبت و به فاصله 10 روز و با سموم فسفره کم دوام مانند فوزالن، تری کلروفن یا دیمتوات با مشورت کارشناس انجام شود. در ابتدای بهار از کارتهای زرد چسبان استفاده شود. در محصولاتی مانند خیار دوره کارنس 10 تا 14 روز تا زمان برداشت برای استفاده از سموم رعایت شود.

مگس جالیز

مینوز جالیز

مگس جالیز(Dacus ciliatus) یکی از آفات مهم با دامنه میزبانی وسیع روی جالیزیان است. در مناطقی مانند آفریقا، آسیا و خاورمیانه دیده می‌شود. این آفت و مگس خربزه با هم بر سر میزبان رقابت دارند.

علائم خسارت مگس جالیز

میوه های آسیب دیده دارای فرورفتگی‌هایی با حاشیه نکروزه یا سوخته هستند در خسارات سنگین ممکن است میوه ها از ناحیه پوست از بین بروند. از مناطق آسیب دیده انواع قارچ ها و بیماری ها وارد میوه می‌شوند. این آفت یک مرحله به شکل تخم، سه مرحله لاروی، مرحله شفیره و حشره بالغ دارد. در مناطق جنوبی ممکن است یک تا سه زمستان در خاک باقی بمانند.  

کنترل آفت مگس جالیز

از بین بردن آن مانند مگس خربزه است. بلافاصله بعد از شناسایی آفت تمام میوه های آلوده باید از بین بروند. از تله‌های دارای پروتئین برای تخمین تعداد جمعیت آفت استفاده می‌شود. برای مقابله و جلوگیری از بروز این آفات از سمومی مانند تری کلروفن یا پیریمیفوس متیل استفاده شود.

مگس مینوز جالیز

مینوز جالیز

مگس مینوز جالیز(liriomyza sp) آفتي چند نسلي بوده و زمستان را بصورت شفيره در عمق 5 - 3 سانتي متري خاك بسر مزرعه بسر مي برد. در مناطق گرمسيري جنوب كشور این آفت در سرتاسر سال فعال است و در هرمزگان تا 8 نسـل دارد. در نـواحي سردسيري تا نيمه سردسيری كشور حشرات كامل از اواخر بهار در طبيعت ظاهر و با تغذيه از گل ها جفت گيري مي‌كننـد. حشـرات ماده با كمك تخمريز خود، بين دو سطح فوقاني و زيرين برگ تخمريزي مي‌كنند. دوران لاروي آفت درون بافت برگ هاي آلـوده سپري شده و بعد از اتمام تغذيه، لاروها برگ را ترك کرده و روي برگ ها و يا در سطح خاك به شفيره تبديل مي شوند. انـواع سـبزي جات و گياهان جاليزي ميزبانان اصلي اين آفت هستند.

کنترل آفت مگس مینوز جالیز

انجام شخم زمستانه در مزرعه به صورت فراگیر و از بین بردن علف های هرز در منطقه میزبان . با رعایت دوره کانس از دو سم آبامکتین(ورتیمک) به مقدار 0.6 لیتر در هزار و سم سیرومازین(تریگارد) به مقدار 0.2 لیتر در هزار استفاده شود. در گلخانه از تله های زرد رنگ از زمان جوانه زنی گیاه و تولید برگچه های اولیه استفاده شود. تله ها در نزدیکی بوته ها به شکل عمودی قرار داده شود و در هر 2.5 متر مربع یک تله نصب شود. تله ها هر دو هفته یکبار تعویض شوند. علفهای هرز بیرون گلخانه را تا شعاع 10 متری از گلخانه از بین ببرید. بقایای محصولات قبل را از بین ببرید. در و پنجره های گلخانه بسته شوند. نصب توری 50 مش ضد حشرات در دریچه ها برای جلوگیری از ورود حشرات و آفتاب دهی خاک گلخانه در تابستان می‌تواند کمک کند.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی

منابع

https://www.cabi.org/isc/datasheet/17682#6CFDFDA5-97C4-4A86-9DFA-5B965DBDD1AB

مگس مینوز جالیز-مهرداد جوادزاده

مگس خربزه- حسن رحیمی-محمد دانشوری-1388


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵