شناسایی آفات و بیماری های انگور

انگور از جمله درختان مناطق معتدله تا گرمسیری است و دارای آفات و بیماری های بسیاری است. کشاورزان با شناخت سریع این آفات و بیماری ها می‌توانند در زمان مناسب آنها را شناسایی کرده و در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام دهند.

شناسایی آفات و بیماری های انگور

بیماری های قارچی انگور

بیماری سفیدک سطحی

قارچ بیماری سفیدک سطحی در طول زمستان در زیر فلس ها و جوانه ها باقی مانده و در بهار شروع به رشد و تکثیر می‌کنند. در بهار شاخه ها کوتاه مانده و میسلیوم های خاکستری روی شاخ و برگها را می‌پوشاند. بیماری در اواخر بهار به مناطق دیگر گیاه منتقل می‌شود. لکه های خاکستری در ابتدا به سختی قابل شناسایی هستند. اگر درمان نشود به شدت گسترش پیدا می‌کند. در مراحل شدید حتی تمام میوه ها را هم می‌پوشاند.

سفیدک

سفیدک

سفیدک

سفیدک

بیماری لکه سیاه انگور

عامل این بیماری نوعی قارچ (Phomopsis ) است که در طول فصول سرد و مرطوب مانند اوایل بهار بیماری ایجاد می‌کند.

لکه سیاه

بیماری لکه سیاه انگور

این بیماری بوسیله نوعی قارچ (Elsinoe ampelina) ایجاد می‌شود. این بیماری هم در طول بهارهای مرطوب و خنک ایجاد می‌شود و شانکرهای شدیدی روی شاخه ها و تنه ها ایجاد می‌کند.

لکه سیاه

کپک خاکستری خوشه بوتریتیس

کپک خاکستری خوشه توسط نوعی قارچ (Botrytis cinerea ) ایجاد می‌شود و باعث ایجاد بیماری روی میوه ها می‌شود. اسپورهای این بیماری در طول زمستان در باغ باقی می‌مانند. این بیماری روی شاخه های جوان و خوشه های انگور دیده می‌شود.

کپک خاکستری

کپک خاکستری

کپک خاکستری

بیمار های تنه درختان انگور

بیماری سرخشکیدگی یوتا

این بیماری به وسیله نوعی قارچ (Eutypa lata) ایجاد می‌شود. بیماری توط اسپور در فصول بهار بارانی و از طریق زخم های ناشی از هرس ایجاد می‌شود. علائم بیماری به صورت خشک شدن و مرگ سرشاخه ها به سمت زمین دیده می‌شود. قبل از این حالت برگها ابتدا زرد و سپس قهوه ای می‌شوند.

سرخشکیدگی

بیماری دیگر تنه درختان انگور است و به صورت سرخشکیدگی دیده می‌شود.

علائم خسارت آفات انگور

کنه ارینوز انگور

کنه ارینوز انگور به نام کنه تاولی شناخته می‌شود، برگهای آلوده  و دارای علائمی شبیه تاول یا گال روی سطح بالایی برگهای انگور هستند. کلنی های کنه در سح زیرین برگهای در حال خروج به صورت مناطق سفید و خز مانند وجود دارند.

کنه ارینوز

کنه ارینوز

شپشک آرد آلود انگور

شپشک های آردی دم دراز که روی خوشه ها فعالیت می‌کند و این آفات مکنده از شیره گیاهی انگور تغذیه کرده و باعث خشک شدن و سیاه شدن و ایجاد کپک شده و در نهایت باعث کاهش کیفیت محصول می‌شود. کلنی های شپشک آرد آلود در زیر پوسته درخت به صورت شبکه های سفید رنگی دیده می‌شوند. در دماهای بالا در فصل تابستان شپشک آرد آلود به سمت شاخ و برگها و خوشه حرکت می‌کنند.

شپشک اردالود

سوسک های برگخوار انگور

سوسکهای قهوه ای که در مراحل بزرگسالی در روی علفهای هرز زندگی می‌کنند، در اواخر مهر تا آبان از خاک خارج شده و باعث وارد شدن آسیب می‌شود.

سوسک

سوسک

بیماریی های باکتریایی و ویروسی

انواع ویروسهای پیچیدگی برگ و موزاییکی سبب انواع مختلفی از بیماری ها در انگور می‌شود.

ویروس

ویروس

ویروس

منبع

http://www.vitpractice.co.nz/Disease_gallery.html

 


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱